Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Saltdal Helsesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Bestilling av legetime eller fornyelse av faste resepter ved Saltdal helsesenter kan du nå gjøre via app, SMS og internett.

App: Last ned appen Helserespons i APP Store eller Google Play

SMS - se framgangsmåte i kolonnen til høyre eller under menyen "Timebestilling og resepter".

Internett: Klikk deg inn i kolonnen til høyre på denne siden.

På disse sidene finner du også utvalgt informasjon om legetjenesten ved Saltdal helsesenter.

Adgangsregulering og smittereduserende tiltak

16. april 2020 kl. 16:02

For å beskytte deg – og oss – mot spredning av virus, har vi innført strenge tiltak:

Før du går inn på Saltdal helsesenter:

1. Alle som skal inn, må ha en timeavtale (til lege, lab/skiftestue, evt. helsestasjon/psykolog/jordmor/kiropraktor)
2. Telefon– eller videokonsultasjon gjennomføres der det er mulig
3. Vent utenfor helsesenteret (evt. i egen bil) til det klok-keslettet du har timeavtale. Ringeklokke til høyre for hoveddøra
4. Alle med luftveissymptomer må gå egen inngang («ambulanseinngangen») etter særskilt avtale
5. Du må notere navn i adgangsprotokollen
6. Desinfisér hendene dine straks du kommer inn og før du går ut

På venterommet:

 1. Utfør handvask eller huddesinfeksjon når du kommer inn og før du går ut
 2. Minst 2 m avstand mellom hver pasient
 3. Maks. 10 min. opphold på venterom
 4. Evt. vente på stol utenfor legens kontor

Legekonsultasjonen:

 1. Konsultasjon bør vare max 10 min. Evt. telefon eller videokonsultasjon på forhånd, slik at oppholdet på legekontoret blir så kort som mulig
 2. Kun legen/behandleren skal ta i dørhåndtaket
 3. Pasienten bør sitte 2 meter fra legen
 4. Undersøkelser gjøres på 2 meters avstand dersom mulig
 5. Legen/behandleren desinfiserer/spriter utstyr og kontaktpunkter etter bruk

Laboratorium/skiftestue:

 • All prøvetaking m.m. etter timeavtale. Vi må unngå at det samler seg for mange pasienter ved laboratorium og på venterom

Smitteverntiltakene gir økt tidsforbruk og dermed nedsatt kapasitet ved legetjenesten. Vi må prioritere sårbare grupper og viktige helseproblemer. Vi beklager at tiltakene også medfører økt tidsforbruk for våre pasienter.

 

Førerkort og offshoreattest – forlenget gyldighet pga. korona

19. mars 2020 kl. 10:45

-          Førerkort gis nå 6 måneders forlenget gyldighet (3 måneder for førere > 80 år). Se https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/har-du-fatt-forerproven-avlyst-eller-har-forerkort-som-skal-fornyes

-          Offshoreattester (Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs) gis forlenget gyldighet med inntil 6 måneder. Se https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Artiklar/koronautbruddet-forlengelse-av-helseerklaringers-gyldighet/

Dette innebærer at legekontoret ved Saltdal helsesenter inntil videre ikke gir legetime for slike helseattester.

Legetjenesten i koronatid

14. mars 2020 kl. 15:12

Legetjenesten og korona

Her finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med legetjenesten, sjøl om vi alle må bidra til å beskytte oss mot koronasmitte. Bla deg litt lenger ned i teksten for å finne ut hvordan du kan kontakte legetjenesten på telefon, app, som E-konsultasjon (elektronisk konsultasjon) eller videokonsultasjon.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

 • Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.
 • Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.
 • Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe Saltdal helsesenter på telefon 75 68 21 30. Hvis du ikke får svar, ring evt. vårt øyeblikkelig hjelp nummer: 75 69 20 00 eller legevakt på 116117.
 • Andre spørsmål om koronavirus, henviser vi til Saltdal kommunes korona-telefon: 905 799 93 eller send e-post til corona@saltdal.kommune.no Det er åpent hver dag fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Ikke send fullstendig personnummer på e-post.
 • Er du i hjemmekarantene som en følge av tiltakene for å stoppe spredning av korona-viruset? Ikke ta kontakt med fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Ta først kontakt med arbeidsgiver og be om å få egenmelding. Alle arbeidsgivere er oppfordret av helseministeren til å legge til rette for dette -https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/

Legetjeneste i «koronatid»

Under koronapandemien er legetjenestens hovedoppgave å

 1. Undersøke/diagnostisere pasienter som kan være smittet av korona/Covid-19.
 2. Gi forsvarlig legehjelp til andre pasienter, i første rekke prioriterte og sårbare grupper.

 

Legetjenesten har derfor iverksatt disse tiltakene, som i første omgang gjelder t.o.m. 29. mars 2020:

 1. Alle ordinære legekonsultasjoner avlyses.
 2. Ved Saltdal helsesenter innføres adgangskontroll ved ytterdørene. Ved frammøte vil en representant for Røde Kors spørre deg om ditt ærende, før du evt. slippes inn.
 3. Vi kan kontaktes på telefon, app og internett. Se nedenfor under avsnittet Hvordan komme i kontakt med Saltdal helsesenters legekontor.
 4. Laboratorieprøver, sårskift og andre prosedyrer på skiftestue: Kontakt oss på forhånd eller ved frammøte. Helsepersonell vurderer om du kan komme inn.
 5. For å redusere personalgruppens sårbarhet, deles personalet i to arbeidslag som veksler på å arbeide kl. 08:00 – 14:00 eller kl. 14:30 – 20:30. Åpningstid og telefontid kan bli justert etter hvert.

 

Hvordan komme i kontakt med Saltdal helsesenters legekontor

 1. Telefon: Alle pasienter kan fortsatt ta kontakt med legetjenesten på telefon 75 68 21 30. Øyeblikkelig hjelp: 116 117 eller 113 (Medisinsk nødtelefon)
 2. Appene HelseRespons eller Besøklegen.
 3. E-konsultasjon: Så enkelt er det:
  1. Gå til www.besoklegen.no fra mobil eller PC
  2. Leit fram Saltdal helsesenter
  3. Logg inn med BankID eller engagspassord på mobil
  4. Egenandel på kr. 155
 4. Videokonsultasjoner: Noen pasienter vil få tilbud om videokonsultasjon som alternativ til frammøte eller skriftlig e-konsultasjon. Du får SMS fra legen med link som du klikker på. Du må ha en vanlig smarttelefon med kamera. Du må ha Bank-ID, hvis ikke legen kjenner deg. Egenandel kr. 155, faktura tilsendes.
 5. Du finner oss også på internett: www.saltdalhelsesenter.no

Legetjenestens prioriteringer

Legetjenesten prioriterer nå disse oppgavene:

 1. Øyeblikkelig hjelp, herunder deltakelse i legevakttjeneste og vurdering av pasienter med mistenkt Covid-19 infeksjon.
 2. Helse- og omsorgstjenesten skal alltid prioritere de mest sårbare innbyggerne:
 3. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 4. Skrøpelige eldre
 5. Barn og unge
 6. Personer med flere kroniske lidelser

Vi skal også ivareta svangerskapskontroller i samarbeid med jordmor.

Tilsynsoppgaver ved sykehjem og omsorgsboliger gjennomføres etter vanlig rytme. Men for å redusere smittepress, er det også her viktig å prioritere de forhold som er strengt nødvendige.

Vi har for tiden legemangel pga. leger i permisjon, karantene og ubesatt fastlegestilling. Vi setter likevel mye inn på å opprettholde ordinære fastlegetjenester så langt det lar seg gjøre: Reseptfornyelse, nødvendig prøvetaking, sårstell m.v., forlengelse av sykmeldinger (kan gjøres pr. e-konsultasjon). Vi setter mye inn på vurdere alle henvendelser vi mottar.