Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Nicolai Stausland

Vikarlege

Vikar for Linn Kristoffersen Jensen t.o.m. september 2020.

Torstein Foss

Fastlege

Fastlege 50% stilling. Spesialist i psykiatri og radiologi. Under spesialisering allmennmedisin. Arbeider partallsuker. 

Åsa Langen Westlie

LIS1-lege

LIS1-lege 01.09.2020 - 28.02.2021.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. Petroleumslege. Pasientdager: Torsdager og fredager. Permisjon til 24. januar 2020.

 

 

Marianne Barlindhaug Franing

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. Pasientdager: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Konstituert kommuneoverlege til 24. januar 2020. 

 

Bernard Osei-Fofie

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. 

Kristin Øygard Skodvin

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.

Pasientdager: Mandag, tirsdag, torsdag.

Elisabeth Øines

Fastlege

 Spesialist i allmennmedisin.

 

 

Linn Kristoffersen Jensen

Fastlege

Permisjon for videreutdanning t.o.m. september 2020. Hennes vikariat er utlyst.