Viktig informasjon om Koronaviruset

Timebestilling og reseptfornyelse


Hvordan bestille legetime på SMS - hele døgnet? How to book a doctor’s appointment by SMS

SMS-bestilling: Skriv

SALTDAL navnet ditt, fødselsdatoen din, og send meldingen til 2097.

Eksempler:

SALTDAL Kim Sykkelåsen 210735 førerkortattest

SALTDAL Adolf Hansen 311257 sykmelding forlengelse

NB! Skriv tydelig om henvendelsen gjelder fornyelse av resept på vanedannende legemidler eller forlengelse av sykmelding: Da trenger du legetime dersom ikke annet er avtalt med legen.

Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

NB! Hvis du har sperret telefonen for 800-nummer, kan du ikke benytte denne tjenesten. 

 

How to book a doctor’s appointment by SMS:

Write

SALTDAL your name, your date of birth, send message to 2097.

Example:

SALTDAL John Smith 210735

You may add a comment on why you need a consultation to the doctor.

Example:

SALTDAL John Smith 210735diabetes control

You can send your SMS all around the clock. We will answer you during our opening hours.

 


Hvordan bestille resepter på faste medisiner på SMS - hele døgnet?

Du kan også benytte SMS for å bestille resept på faste medisiner.

Vi trenger opplysninger om

1) Legemiddelnavn

2) Styrke på medisin (som regel i µg, mg, g, mg/ml el.lign)

3) Hvilken dosering du bruker

4) Hvor mye medisin du ønsker

Eksempler:

SALTDAL Ola Hansen 121212 Resept Levaxin tabletter 100µg 1x1, mot lavt stoffskifte, 1 år

SALTDAL Petronella Villfarelsen 141214 Simvastatin tabl 40mg 1x1 for 6 mnd forbruk

Send til 2097.

Det kan gå opptil 2 arbeidsdager før resepten er klar.

NB! Dersom du trenger fornyelse av resept på vanedannende legemidler (beroligende legemidler, sovemedisin eller sterke smertestillende legemidler), trenger du legetime dersom ikke annet er avtalt med legen.


Helseattester og petroleumsattester

Bestill legetime for utfylling av attester og helseerklæringer i god tid.

Bestill legetime hos  de godkjente petroleumslegene Øyvin Kristiansen eller Kjell Gunnar Skodvin dersom du "Offshore helseerklæring".

Egenerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs må du laste ned fra denne adressen: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/helse-og-sosial/skjema-og-malar/egenerklaering-offshore-2012.pdf  Ta med ferdig utfylt skjema til legen!

Takster for attester, erklæringer m.v. går fram av egen prisliste under "Dokumenter".


Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send SALTDAL navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097.

Eksempel:

SALTDAL Balle Klorin f. 03.03.44 fikk time kl 1230 men ønsker å flytte den til kl 1330

Avbestilling må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

 


Legevakt

Legevakttjenesten skal dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid (kveld og helg).

Du kan hele døgnet ringe Nasjonalt legevaktnummer 116 117.

I Helsesenterets åpningstid blir telefonen besvart ved Saltdal helsesenter.

  • Utenom helsesenterets åpningstid har vakthavende lege hjemmevakt. Legevakttelefonen blir da besvart av sykepleier ved Bodø Legevakt.  Sykepleieren ved legevaktsentralen prioriterer henvendelsen og setter deg i kontakt med vakthavende lege.

Livstruende sykdom eller skade kobles direkte videre til Medisinsk nødtelefon113


Vaksinering

Rognan helsestasjon, tlf. 75 68 21 39, har hovedansvar for vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet og reisevaksiner.


Fornying av resept - sovemedisin og vanedannende legemidler

Helsemyndighetene anbefaler at resepter på sovemedisin og vanedannende legemidler alltid skal fornyes i forbindelse med en legekonsultasjon - ikke telefonkonsultasjon eller SMS. Gjennom en slik praksis ønsker vi å bidra til at pasienter ikke blir avhengige av vanedannende legemidler, eller får andre problemer knyttet til denne legemiddelgruppen. Bestill legetime i god tid før du trenger ny resept!

I en slik konsultasjon vil du og legen gå gjennom disse punktene:

1. Finnes det gode gode behandlingsalternativer uten legemidler for din tilstand?

2. Hva bruker du vanedannende legemiddel/legemidler for/mot?

3. Plan: Hvilken dose skal brukes, hvor lenge skal legemidlet brukes og hvordan skal evt. nedtrapping skje?

4. Er du informert om mulige bivirkninger, toleranseutviklng, symtomer som kan oppstå når du trapper ned (abstinenssymptomer) og risiko for avhengighet?

5. Fornying av resept, evt. med avtale om når og hvordan neste resept kan fornyes.

På helsenorge.no finnar man gode råd om vanedannende legemidler: https://helsenorge.no/legemidler/vanedannende-medisiner/bruk-av-vanedannende-sovemedisin


Bruk Helserespons app

Normalt to meldinger: bekreftelse og timeavtale.

HelseRespons Appen på App Store HelseRespons appen på Google Play

Bestill time via SMS:

Send til 2097:

SALTDAL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

F.eks: SALTDAL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer