Det vil bli gitt tilbud om Covid-19 vaksinen 3. dose  etter en gitt prioritering av og i risikogrupper fra FHI fortløpende slik det ble gjort tidligere. Du som pasient vil bli kontaktet av kommunen for tilbud om vaksinering når det er din tur etter prioriteringslisten gitt av oss til bydelen sist gang.

NB! Besvar telefoner som kommer fra "ukjent nummer" da vi og kommunen forsøker å ringe deg fra private telefoner / hjemmekontor.

Les også mer om korona viruset og vaksineringen på linkene nedenfor:

Klikk her for ---> Oslo kommunes sider om koronavaksine

Klikk her for --->   Alt om koronavaksineringen

Klikk her for --->   Alt om koronavirus