All fakturering og innkreving administreres av  Melin Collectors

 

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester.

I enkelte tilfeller er det mulig å få tilsendt en faktura.

Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til Melin Collectors

Melin kan nås på telefon nummer 21627300

Ved utskrift/tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr, for tiden kr 55,- (1/1-2011)

Det er ikke lengre mulig å betale en tilsendt faktura på legekontoret.