Det vil fra Mars komme vikar ved Sannidal Legekontor. Det vil være vikar her noen mnd fremover. Driften her vil gå som normalt. Dr Wessel takker for seg ,og noen fine år her i Sannidal, hun ønsker alle sine pasienter lykke til videre. Mona og Line vil fortsette ved kontoret.