Senteret sitt bannerbilde

Sauda Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.
Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.  Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon eller i luke dersom du ønsker.

 Aktuelt

Reise vaksine

22. april 2018

Husk å bestille i god tid.

For timebestilling ring Sauda Legesenter 52786000

Timer hver Mandag i partallsuker

Kl: 13-15

 • Telefontime
 • Konsultasjon

Vi har reisevaksine for barn, voksne og familier. På time for reisevaksinering gir vi veiledning og råd om hvilke vaksiner du eller dere trenger. På bakgrunn av dette setter vi de reisevaksinene som passer.

Anbefalinger for reisevaksinering

De fleste reisevaksiner er frivillige, men til enkelte reisemål er det obligatorisk å ta gulfebervaksinen og meningokokkvaksine senest 10 dager før innreise.

Vaksinering er avhengig av blant annet:

 • hvor du skal reise
 • reisens varighet
 • din helsetilstand
 • alder
 • situasjonen på stedet du skal reise til
 • tidligere vaksiner du har tatt (husk å ta med ditt vaksinekort til timen)

Ting man bør tenke over før/etter vaksinasjon:

 • Reisevaksine bør settes i god tid, helst 3-4 uker før avreise. Jo tidligere jo bedre, men om man er sent ute er det uansett alltid best å vaksinere seg enn å ikke gjøre det, de fleste vaksiner har likevel effekt selv om de settes sent.
 • Få oversikt over hvilke vaksiner du har tatt tidligere. Videre vaksinering avhenger av hvilke vaksiner man har fått tidligere og hvilket reisemål man skal til, lengde og type reise er også avgjørende.
 • Etter injeksjonene av reisevaksine må man vente i minst 20 min før man kan forlate legesenteret, dette for å være sikker på at man ikke får en allergisk reaksjon på vaksinene som er satt og for at man er i nærheten av medisinsk hjelp om det skulle oppstå en reaksjon. De fleste tåler vaksiner veldig godt og det er ofte uproblematisk.
 • Mange av reisevaksinene er vaksiner man må ta i flere omganger. Vaksineintervall og hvor mange doser man trenger før man er fullvaksinert varierer. Noen vaksiner varer i 10 år etter en dose og andre må tas to – tre omganger og varighet varierer fra 3 – 5 – 10 – 20 år.

 

Genrelle råd for utenlandsreise:

  • Ikke drikk springvann, vær forsiktig med isbiter osv.
  • Vær forsiktig med å kjøpe vann/mat/frukt fra selgere på gaten eller på stranden. Spis helst kokt eller stekt mat, vær forsiktig med gatevognmat. Unngå rå mat. Spesielt kjøtt/fisk/skalldyr/salater, spis kun frukt med skall.
  • Husk god håndhygiene, ta med deg desinfeksjonvæske/våtservietter.
  • Ha alltid med plaster/bandasje/rensevann/desinfeksjon. Rens sår og rifter så raskt som mulig, bakterier trives godt i fuktig og varm luft, så infeksjonsfaren er større i varme/tropiske strøk. Kontakt lege ved alle typer bitt/infiserte sår.
  • Mygg: Beskytt deg mot myggstikk. Bruk myggspray som inneholder DEET hele døgnet og bruk impregnert myggnett om natten. I malariaområder anbefales malariaprofylakse. Denguemygg kan stikke hele dagen, mens Malariamyggen er mest aktiv kveld/natt. Tse-tse-fluen som kan gi sovesyke blir ikke avskrekket av myggspray, for å bekytte seg mot denne er det kun dekkende klær som gjelder. Den tiltrekkes av mørke farger, så om man er i områder hvor denne lever er det å anbefale å bruke lyse klær, evnt kakifargede klær. (derfor kaki er populært på safariturer)
  • Ved sykdom og behov for lege bør man oppsøke klinikker/sykehus som behandler vestlige pasienter. Standard på sykehus/klinikker varierer veldig, vær oppmerksom og ta gjerne kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få råd om hvor du skal henvende deg og hvilke steder de anbefaler. Ved diarè/oppkast er det viktig å få i deg mye væske for å unngå dehydrering.
  • Unngå bading i elver og innsjøer i Afrika/India da det kan være mye parasitter i disse områdene.
  • Husk reiseforsikring

 

Sommerferieavvikling på Sauda legesenter

9. april 2018

Sommerferieperioden i år er fra uke 25 til og med uke 32. Bemanningen på legesenteret blir da redusert for at personalet får avvikle ferie.

For at alle skal få helse hjelp i ferieperioden ber vi brukere av legesenteret å være oppmerksom på følgende:
1. Sørg for at du har nok medisiner for hele sommeren. Sjekk gjerne om det ligger stående resept på apoteket, eller om det er behov for fornyelse av resepten.
2. Følgende blir ikke prioritert i ferieperioden: reisevaksiner, pusteprøve, hørselprøve, førerkort, skriving av erklæring.
3. Dialogmøter kan, dersom det er behov, gjennomføres i ferieperioden men det må da bestilles innen uke 24.
4. Regelmessig blodprøvekontroll må bestilles før uke 24. Vi ber pasienter som trenger blodprøve før behandling avtale time til blodprøvetaking så snart de får behandlingstime (undersøkelse og/eller operasjon).

Oppfordring til mer bruk av nettside

24. november 2017

Sauda legesenter har for en del år siden opprettet nettsiden www.saudalegesenter.no. Målet var å gi Saudas befolkning og gjester bedre tilgjengelighet. På nettside kan en bestille legetime, blodprøvetime, bestille resept og andre henvendelser.

 

Til tross for at dette er en svært lettvint og tilgjengelig tjeneste som er velegnet til mesteparten av henvendelser viser resultatet av brukerundersøkelsen, som ble gjennomført tidlig i år, at veldig få bruker legesenterets nettside. Resultatet viser også at pasientene ikke er fornøyde med ventetiden ved 1.) telefonkontakt og 2.) henvendelse pasientluka.

 

Dette ønsker vi gjerne å gjøre noe med og har allerede planlagt flere tiltak som, vi håper, kan hjelpe å bedre på utfordringen med ventetid.

 

I første omgang vil vi gjerne oppfordre pasienter til å bruke nettside eller SMS ved:

 • Bestilling av legetime
 • Bestilling av time til blodprøvetaking
 • Bestilling av resept (fornyelse av fastemedisiner)

Vær oppmerksom på at A og B preparat som hovedregel ikke kan bestilles gjennom nettside/SMS.

 • Andre evt. henvendelse som for eksempel tilbakemelding om undersøkelsesresultat

 

Vi har også fått installert «selvbetjenings» datamaskin på venterommet på legesenteret til bruk for overnevnte behov.

 

OBS: ved øyeblikkelig hjelp skal nettbestilling eller sms IKKE benyttes.

 

Det planlegges også endring i åpningstiden i pasientluka for å bedre kunne betjene telefonen på den travleste tid på dagen. Dette setter vi i gang tidlig neste år da det kreves mer tid til planlegging før gjennomføring. Vi vil sende informasjon i god tid før oppstart.

 

Med disse tiltakene håper vi å kunne gi bedre tjeneste til pasienter.

Vaksinasjon 2017

18. oktober 2017

 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018

 

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom

(risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine: 

Alle fra og med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

 • Barn og voksne med:
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt ,lavt

minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 • Kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt

lungekapasitet

 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig

helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre

(indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har

pasientkontakt

 • Husstandskontakter til

personer med nedsatt immunforsvar

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

De som har tatt pneumokokkvaksine tidligere, behøver ikke ta denne igjen. Det er kun de som ikke har milt som skal ha denne vaksinen på nytt, hvis det er mer enn 5 år siden sist.

Pris:
Influensavaksine: Kr. 200, inklusiv vaksine.

Pneumokokkvaksine: Kr 350.-
Begge vaksinene kan tas samtidig og da blir kostnaden totalt kr 550-.

For personer uten miltfunskjon eller som har HIV- infeksjon er pneumokokkvaksinen gratis og rekvireres på blå resept på forhånd.

De som ikke er i risiko gruppene, men ønsker å bli vaksinert, kan også vaksineres samme dagene. Vaksinering koster da kr. 350, inklusiv vaksine. Dette gjelder også for svinerøktere.

Kommunal ansatte tilbys gratis vaksinasjon. Ta kontakt med enhetsleder i din enhet.

Vaksinasjon foretas i kantina på Åbøtunet:

Torsdag 9.11.2017 og Torsdag 23.11.2017. Begge dager fra kl 13.00 til 14.30.

Ta med kontant penger, Frikort gjelder ikke og det gis ikke transportrekvisisjon til og fra vaksinasjon

Registrering av hjertestartere i Sauda

15. juni 2017

Registrering av hjertestartere i Sauda.
Vi ønsker å registrere alle hjertestartere i Sauda. Oversikt over hjertestartere er nå lagt ut ( følg "mer" så "dokumenter").

Det er sendt epost til alle kontaktpersoner/ansvarlige for hjertestatere (i følge vår liste) med oppfordring til registrering av hjertestarter på nettsiden 113.no.


Dersom du kjenner til noen andre arbeidsplasser eller møteplasser som har kjøpt inn hjertestarter, vennligst be de ta kontakt med enhetsleder på legesenteret, og oppfordre de til å registrere hjertestarteren på 113.no.


Til dere som har allerede gjort jobben, tusen takk.

Influensavaksine 2016 /2017 og pneumokokkvaksine

9. oktober 2016

 

Følgende grupper er anbefalt å ta influensavaksine og pneumokokkvaksine:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i bofellesskap og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, alvorlig hjertesvikt eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

De som har tatt pneumokokkvaksine tidligere, behøver ikke ta denne igjen. Det er kun de som ikke har milt som skal ha denne vaksinen på nytt, hvis det er mer enn 5 år siden sist.

Pris: Influensavaksine: Kr. 200, inklusiv vaksine.

Pneumokokkvaksine:   Kr 200.- Begge vaksinene kan tas samtidig og da blir kostnaden totalt kr 400-.

For personer uten miltfunskjon eller som har HIV- infeksjon er pneumokokkvaksinen gratis og rekvireres på blå resept på forhånd.

De som ikke er i risiko gruppene, men ønsker å bli vaksinert, kan også vaksineres samme dagene. Vaksinering koster da kr. 250, inklusiv vaksine. Dette gjelder også for svinerøktere.

Vaksinasjon foretas i kantina på Åbøtunet:

Torsdag 10.11.2016 og Torsdag 17.11.2016. Begge dager fra kl 14.00 til 16.00.

Ta med kontant penger, Frikort gjelder ikke og det gis ikke transportrekvisisjon til og fra vaksinasjon

                                                                                 Kommuneoverlegen

Influensavaksinasjon høst 2016

9. oktober 2016

Priser influensavaksinasjon 10.11.2016 og 17.11.2016

 

Risikogrupper:

Vaksinering mot influensa

200

 

 

Vaksinering mot influensa og pneumokokken samtidig

400

 

Ikke risikogrupper og

ansatte i Pleie/omsorg, skuler og barnehager i Sauda kommune:

 

Vaksinering mot influensa

250

 

 

Legesenter fakturerer i etterkant hver enhet for vaksinering av ansatte.

Nytt fra HELFO: Allmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientene

2. september 2016

Helsedirektoratet opphever nå det generelle kravet om at behandlingen skal institueres av spesialist ved søknad om individuell stønad til legemidler. Allmennleger kan som hovedregel søke, men det er krav til søknad fra spesialist i enkelte tilfeller.

I de tilfellene der det fortsatt skal være spesialistkrav, skal søknaden om individuell stønad komme fra relevant spesialist eller fra relevant sykehusavdeling. Dette gjelder følgende:

 • Søknader om legemidler ved bruk utenfor godkjent indikasjon i Norge eller EØS-land.
 • Søknader om legemidler i reseptgruppe A og B (vanedannende legemidler).
 • Søknader om legemidler til behandling av sykdom hvor det i refusjonslisten er tilknyttet spesialistvilkår.
 • Søknader om legemidler med orphan-status. Se European Medicines Agency (EMA).
 • Søknader om legemidler hvor spesialistkrav benyttes for å sikre kontrollert innføring av ny legemiddelbehandling. Dette gjelder per i dag følgende legemidler: Repatha (evolokumab),
  Entresto (sakubitril og valsartan), og Orkambi (lumakaftor og ivakaftor).

Rundskrivet til blåreseptforskriften vil bli oppdatert og publisert på helfo.no 1. september 2016. Her vil blant annet unntak fra krav til spesialist fremgå.

Vedlegg 1 (legemiddellisten) og spesialistkravet

Helsedirektoratet har utarbeidet særlige retningslinjer (vedlegg 1) for saksbehandlingen av søknader om individuell stønad for utvalgte legemidler og indikasjoner. Vedlegg 1 er under revidering, og kolonnen for spesialistkravet vil bli oppdatert i samsvar med det nye regelverket.

Legemidler med godkjent indikasjon i annet EØS-land

Allmennlege må dokumentere at legemidlet er markedsført i annet EØS-land på omsøkt indikasjon. Aktuelt land og internettadresse til myndighetenes nettside må framgå av søknaden.

Bakgrunnen for regelverksendringen

Regelverksendringen er en oppfølging av legemiddelmeldingen, der Helsedirektoratet fikk i oppdrag å oppheve det generelle vilkåret om spesialistinstituering for søknader om individuell stønad til legemidler. Spesialistkravet benyttes nå bare i tilfeller der Helsedirektoratet har vurdert at kontrollhensyn eller økonomiske hensyn tilsier at dette er et behov.

Opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Helsedirektoratet har besluttet at fastlegen skal kunne søke om individuell stønad til bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Dette gjelder døgndoser under eller lik 100 mg morfinekvivalenter til pasienter med en spesifisert smertetilstand. For døgndoser over 100 mg morfinekvivalenter og ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved offentlig smerteklinikk søke. Palliativ behandling i livets sluttfase blir unntatt fra spesialistkravet i sin helhet.

Helsedirektoratet vil bestemme endelig tidspunkt for innføring av nytt regelverk for opioider. Dagens spesialistkrav gjelder inntil endringen trer i kraft.

Forenklet ordning for pasientreiser

2. september 2016

Ny ordning for pasientreiser Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres. - Når vi nå forenkler ordningen for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon, er det effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene som er målet, sier Høie. Søk på nett Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helsenorge.no Pasienten trenger ikke lenger legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre. Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr. 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike reiser det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk om å få dekket. Valg av transportmidler Valg av transportmiddel påvirker ikke utbetalingen, utbetalingen blir den samme om reisen er med buss, tog eller bil. Nye papirsøknader I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler. Fra og med 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet. Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende. Innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting. Når skal pasienten bruke ny løsning? Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal nytt papirskjema benyttes. Fra den dagen kan reisene også legges inn på helsenorge.no. For reiser som gjennomføres til og med 30. september 2016, skal eksisterende papirskjema brukes. Dette må sendes per post, som før.

Les mer om den nye ordningen

Nye nettsider Pasientreiser.no for helsepersonell Pasientreiser.no vil fra 1. oktober være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner. Helsenorge.no for pasienter Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no. Ved å logge seg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan pasienter bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen. Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.

Pasientluka stengt enkelte dager i ferieperiode

20. juni 2016

På grunn av ferieavvikling stenger vi pasientluka følgende dager i sommerperiode:

Mandag 04 juli

Fredag 08 juli

Mandag 11 juli

Torsdag 14 juli

Henvendelser best sendes gjennom nettside til legesenter www.saudalegesenter.no eller SMS. (Telefonen er åpent på nevnt dagene.)

Legesenter er ellers åpent for pasienter som har fått legetime, behandlingstime og blodprøvetaking.

Ved AKUTT henvendelse ring 113.

Mvh, Sauda legesenter          

Les flere nyheter