Etter vaksine må alle vente 20 minutter for observasjon.
Vaksinen koster 250 for alle (både de med og uten frikort). Betaling ved kort eller Vipps.

Bakgrunn:
Influensavaksinen er anbefalt for alle personer over 65 år, alle barn og voksne med kroniske sykdommer og gravide i 2. og 3.trimester. Barn mellom 2-17 år kan få vaksinen som nesespray istedenfor sprøyte.

Liste over tilstander hos barn og voksne som gjør at man bør ta vaksine:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade,
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Gravide i 2. og 3. trimester (og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko)
 • Barn som er født prematurt bør ta vaksinen årlig fram til fylte 5 år.
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Vaksinen lærer kroppen å forsvare seg mot influensaviruset. Vaksinen gis som én dose med sprøyte. Det tar 1-2 uker før vaksinen begynner å virke. Mange får litt vondt på stikkstedet og det kan bli litt rødt og hovent. Enkelte får feber, vondt i musklene eller føler seg litt syke. Dette forsvinner av seg selv etter 1-2 dager.

Pneumokokkvaksine
Hvis man ønsker pneumokokkvaksine (pneumovax) ta kontakt med din fastlege. Denne vaksinen koster 350 kroner. Denne er anbefalt å ta hvert tiende år for alle over 65 år og for personer under 65 år med enkelte sykdommer som gir nedsatt immunforsvar.

Les mer om influensavaksine hos FHI