Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


INTERNKURS 15.11.2023

12. september 2023 kl. 14:40

 

VIKTIG INFORMASJON

LEGESENTRET HOLDER STENGT DEN 15.11 PÅ GRUNN AV INTERNUNDERVISNING.

ER  DU /DERE I BEHOV AV ØYEBLIKKELIGHJELP RING 113.

ELLER KONTAKT OSS DEN 16.11 DA ER DET VANLIG ÅPNINGSTID

VIKTIG

24. mai 2023 kl. 14:37

Gausdal legesenter benytter nå HELSENORGE som meldingsutveksler, IKKE Helserespons som tidligere.

Det betyr at skal det fornyes resepter eller bestille timeavtaler på nettet logg inn på HelseNorge med bankid.

 

Retningslinjer for dokumentasjon av fravær av helsegrunner ved videregående skoler

2. november 2022 kl. 10:59

Det kreves legeerklæring ved fravær ut over 10 % ved videregående skoler. I henhold til regelverket så skal elev varsles dersom vedkommende står i fare for å overskride fraværsgrensen. Legetjenesten i Gausdal kommune forutsetter at det som hovedregel dokumenteres utsendt varsel før utstedelse av legeerklæring.

Følgende retningslinjer ligger til grunn for fastlegenes praksis med utstedelse av legeerklæring for
fravær ved videregående skole:


1. Ved behov for legeerklæring skal det som hovedregel fremlegges kopi av varselbrev.
2. Ved behov for legeerklæring må eleven kontakte fastlege samme dag de har fravær. Dersom de ikke får time samme dag skal det dokumenteres i journal at de har søkt legehjelp.
3. Elever med behov for medisinsk tilsyn skal få dette uavhengig av om de har behov for legeerklæring eller ikke. Elever som primært trenger medisinsk tilsyn skal ikke bestille time for legeerklæring.

Ved sykdom mer enn tre dager i strekk kan skolen kreve legeerklæring fra 4. dag. I så fall må legekontoret kontaktes for vurdering på 4. fraværsdag. 

SYKMELDING

6. september 2017 kl. 10:48

En arbeidstaker har plikt til å sette seg inn i reglene for bruk av egenmelding og om når det er krav om sykmelding fra lege. Sjekk derfor først: Egenmeldingsregler. Det er klare regler for hva som kreves for at en lege skal kunne skrive sykmelding. Det forlanges en gyldig medisinsk diagnose, - som dokumenteres i din pasientjournal.
- For utstedelse av sykmelding kreves legekonsultasjon. - Legen kan ikke skrive sykmelding tilbakevirkende i tid.
Fra den dagen vi har registert en henvendelse, kan imidlertid sykmelding skrives, selv om konsultasjonen utsettes noen dager. Husk å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.
Forlengelse av sykmelding Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding skjer i forbindelse med ny legetime.
Ved avtale med legen kan forlengelse av sykmelding gjøres uten ny legekonsultasjon. Det må foreligge en klar avtale med legen om en slik forlengelse av sykmelding.
Barns sykdom For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykmelding. Foreldrene skal da ikke ha sykmelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

For mer info NAV

Legekontor i Forset

15. mars 2016 kl. 12:57

Dr. Antonia Karper har legepraksis i Flatavegen. 9, 2653 Vestre Gausdal.

Det er mulig å bestille time der via denne linken. https://antoniakarper.klinikk.pasientsky.no/no/

På tlf.: 61 05 50 90

Viktig informasjon

18. februar 2016 kl. 10:12

Fra og med =4 mai vil det være anledning til å bestille time via HelseNorge.