Ansatte


Carl Asbjørn Dahl

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Eyvind Vaag Senneset

Lege, spesialist allmennmedisin og samfunnsmedisin

Født 1955. Gift, utdannet i Bergen.
Lang erfaring fra samfunnsmedisin, legevakt og akuttavdelingen ved St. Olavs Hospital.

Mustafa Ali El Khafadji

Lege, spesialist i allmennmedisin

Utdannet ved Al-Mustansirya universitet i Bagdad, Irak i 1991.

Mastergrad i nevrovitenskap fra NTNU i 2007.

Jobbet sammen med Edvard Moser, som mottok Nobelprisen i 2014.

Jobbet i Skøvde og Østersund i Sverige som allmennlege.

Gift, far og bestefar. Har bodd i Trondheim siden år 2000. 

Ulrika Christina Berglund

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Er opprinnelig fra Stockholm, flyttet til Trondheim sommeren 2017 med sin mann og to barn.
Utført turnustjeneste ved Nordlandssykehuset i Bodø og ved Saltdal legesenter. Flyttet til Trondheim sommeren 2017. Har vikariert på barn og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital og på legevakta i Trondheim før hun startet sin spesialisering i allmennmedisin. Syns allmennmedisin er et fantastisk spennende fag og håper se just deg som pasient hos meg!

Rikke Flor Thunold

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Utdannet fra Aarhus Universitet i 2015. Turnus ved Orkdal Sjukehus og Risvollan legesenter. Har hatt vikariater ved avdeling for nevrologi ved Regionhospitalet Viborg og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, samt ved tverrfaglig Poliklinikk for rygg, nakke, skulder ved St. Olavs Hospital, og har jobbet 11 måneder som fatlegevikar på Risvollan Legesenter. 
Jeg ønsker både unge og eldre pasienter hjertelig velkommen for en helhetlig oppfølging!

Trine Utne Brede

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Turnus fra Sykehuset Namsos og Namsen Legesenter. Har jobbet som lege i spesialisering innen psykiatri samt 1 år som fastlegevikar ved Saupstad Legesenter.

Aktiv som kursleder i kurskomiteen i Sør-Trøndelag Legeforening og styremedlem i Sør-Trøndelag Legeforening.

Trude Venn

Helsesekretær

Celina Barrera

Helsesekretær

Eirin Aune

Helsesekretær

Amy Nygård

Helsesekretær

Maren Brattås

Helsesekretær