Ferieavikling sommer 2018


For og få aviklet ferie for ansatte er legekontoret stengt fellesferien uke 28,29,30. dvs 9.-27.juli

Du kan bestille medisiner på SMS som vanlig og stille alle spørsmål.Gaute vil besvare disse tilnærmet daglig. 

Ved akutt behov for lege er det kollegial ferievikar mellom fastlegene i Råde:

Uke 28:Robert Magnusson Tlf:9283150

Uke 29 og 30: Jasmina Besirevic 69284010

Legevakten i Moss: Har oversikt over daglegevakt og kveld/nattlegevakt 69 25 33 33