Vårt legekontor har nå begynt med Digital Dialog med Fastlege (DDMF). 

Dette er en ny offentlig helseportal for pasienter og gjør det mulig på en enkel og rask måte å kontakte legekontoret for følgende: 

  • E- konsultasjon: Skriftlig konsultasjon via nettportalen for kjente problemstillinger. Svar innen ca 5 dager. Pris: Vanlig egenandel som ved vanlig konsultasjon. 
  • E- kontakt: Besvares av helsesekretærene på kontoret. Eksempler er spm. om transport, adgang til legekontoret o.l.
  • Fornye resept: Be om fornyet resept på dine faste legemidler. 
  • Bestille time: Forespørsel om time eller bestill time direkte på nettet. 

Se helsenorge.no for mer informasjon.