Senteret sitt bannerbilde

Sørbyen Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. OBS - dette har en kostnad som bare kan unngås ved å ringe oss.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

 Aktuelt

Influensavaksine 2018

25. september 2018

Vi starter med vaksinering torsdag 18/10. Bestill deg time på LAB for vaksinering.

Influensavaksine er anbefalt for følgende:

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pris kr 250,-.

Fastlege Inga Marthe Grønseth har permisjon

2. mars 2018

F.o.m. 01.03.2018 har Dr. Inga Marthe Grønseth permisjon i 1 år.

Hun har dette året sykehus tjeneste.

Vikar for henne i denne perioden er Dr. Sigurd Baldersheim.

BETALING FOR SMS

2. mars 2018

Helsedirektoratet mener det ikke er tillatt å kreve betalt for SMS-tjenester der pasienter kan ta kontakt med legekontoret. Leverandøren av SMS-tjenesten legekontoret bruker har bestridt dette, og det skal avgjøres i retten senere i 2018. Inntil videre vil vi fortsette å tilby SMS-kontakt, men ønsker å gjøre oppmerksom på at det koster den som bruker SMS 6 kroner per mottatte melding. En vanlig time- eller reseptbestilling vil derfor koste minst 12 kroner. Dersom du ønsker å unngå dette gebyret må du inntil videre ta kontakt per telefon.

OVERFØRING AV JOURNAL ELEKTRONISK

16. mai 2017

Til våre samarbeidspartnere:

Vi både sender og mottar journaler elektronisk nå.

Vårt journalsystem er CGM.