Viktig informasjon om Koronavirus
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Søgne Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Koronavaksinering fortsetter over påske.

4. april 2021 kl. 19:37

Hver uke sender FHI ut nye vaksinedoser til oss. Vi vet ikke nøyaktig antall og derfor får ikke alle time med en gang de kontakter oss. Vennligst følg med på hjemmesiden vår eller http://www.n247.no/

Det er kun mulig å sende forespørsel på vaksinering via timeboken som heter koronavaksinering.  Når vi har fått behandlet din forespørsel vil du få tilsendt timeavtale på SMS. Det er IKKE mulig å reservere tid for vaksinering hos din fastlege/ direkte i en timebok hos annen fastlege. 

For dem som sender en vaksineforesprøsel via timeboken til koronavaksinering bekrefter du følgende: 

 • Du er frisk / evt. melder fra dersom du får feber/infeksjon i kroppen før vaksinetimen (ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader må timen utsettes).  
 • Dersom du har fått annen vaksine siste 7 dager må du vente.  
 • Bruker du Marevan, Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiane må disse ikke tas morgenen du kommer for vaksinering. Medisinene kan tas som normalt kvelden før og etter vaksinering.
 • Dersom du har hatt allergiske reaksjoner på vaksiner tidligere må du gi beskjed. 

Følg linken for timebooking: 

https://helserespons.no/web/sogne/timebok/ 

 

Dersom du er 71 år  eller eldre og ikke fått time til vaksinering – vennligst ring legesenteret. Vi har forsøkt å ringe noen uten å oppnå kontakt. 

Dersom du er mellom 70 og 65 år  skal du vente til du blir kontaktet ELLER booke en forespørsel via timeboken til koronavaksinering. IKKE ring oss for vaksinetime. 

Legesenteret skal vaksinere dem som er 65 år og eldre samt de som er mellom 18 og 64 år med følgende underliggende sykdommer:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 

Alle andre mellom 18 og 64 år samt de i følgende risikogrupper  skal vaksineres av kommunen

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Vaksinering vil skje på  kommunens vaksinestasjon på Sørlandssenteret. Innkalling kommer fra  kommunen.

Det kommer nye koronavaksiner i uke 16

31. mars 2021 kl. 16:50

Timeboken vil bli tilgjennelig fra tirsdag 06. april kl 12.00. 

Velg koronavaksinering

Dersom det ikke er timer å finner - er det ingen tilgjennelige timer igjen. Nye timer blir lagt ut forløpende. 

Koronavaksinering

29. mars 2021 kl. 09:25

FULL timebok for uke 13 og 14. 

IKKE sett opp time hos din fastlege for vaksinering.

Det er IKKE mulig. 

 

Nye timer legges ut på hjemmesiden når de blir tilgjennelige.

Vennligst ikke ring legesenteret. 

 

Da er vi godt i gang med vaksinering og FHI sender ut svært mange vaksiner for øyeblikket. Derfor ber vi dem over 65 år – som har mulighet til å booke en «koronavaksine»

Når du booker tid via nett vil det først komme en bekreftelse på din internettbooking. Deretter når vi går igjennom listen vil det komme en ny SMS med riktig tid/lege som bekrefter din vaksinetime. 

En bekrefter med det at en - 

 • er frisk / evt. melder fra dersom en får feber/infeksjon i kroppen før vaksinetimen (ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader må timen utsettes).  
 • Dersom en har fått annen vaksine siste 7 dager må en vente.  
 • Bruker du Marevan, Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiane må disse ikke tas morgenen en kommer for vaksinering. 
 • Dersom en har hatt allergiske reaksjoner på vaksiner tidligere må du gi beskjed. 

Følg linken for timebooking: 

https://helserespons.no/web/sogne/timebok/ 

Vi vil ringe de som ikke er satt opp via nett, men det kan gå noe lengre tid. Alle skal bli fulgt opp. Dersom du er i tvil / ikke er blitt kontaktet og din gruppe er passert - vennligst ta kontakt. Vi vaksinerer nå dem som er født i 1949 og yngre.  

For øyeblikket får vi Pfrizer / BioNTec vaksinen (Comirnaty). Denne vaksinen settes i 2 omganger. Du får timen til 2. dose når 1. dose settes. Det går 6 uker mellom hver vaksine.