Viktig informasjon om Koronavirus

Aktuelt


Info om koronatest for reisende og ved symptomer

30. november 2021 kl. 10:55

For dem som skal testes i forbindelse med jobb/reise må nå møte opp inne på legesenteret og melde seg i ekspedisjonen. Her er det viktig å gi beskjed om at testing er i forbindelse med reise eller jobbreise. 

 

For dem som skal testes i forbindelse med symptomer, nærkontakt eller time på SSK:

Møt opp på baksiden av legesenteret (mellom legessenteret og biblioteket). Der er det en BLÅ dør hvor det står koronatest på døren. Alle vil bli kallt inn etter tur. 

Minner om at timer til koronatesting må bestilles på forhånd.

 

Det er satt opp testing den 25.12 og 31.12 for dem som trenger dette ifm reise. Ta kontakt per tlf (38053970 eller mail: korona@sognelegesenter.no) for mer informasjon.

Drop-in covid-vaksinasjon

3. november 2021 kl. 14:09

Det er foreløpig satt opp drop-in stasjon på Søgne omsorgssenter og Songdalstunet for covid-vaksine:

Uke 46: 
Mandag 15.11.21: Søgne omsorgssenter kl: 10.00 - 16.00

Uke 47:
Mandag 22.11.21: Songdalstunet kl: 10.00 - 16.00

INFLUENSAVAKSINE

28. oktober 2021 kl. 14:06

Pris for influensavaksinen 21/22 (risikogruppen) : 

50 kr uten frikort

Gratis ved frikort

 

Dersom du ikke tilhører risikogruppen, kan du henvende deg til apoteket.

Tredje dose for 65 pluss

7. oktober 2021 kl. 08:32

Kristiansand kommune vaksinerer nå innbyggere i alderen 65 og eldre med tredje dose. De kan få sin oppfriskningsdose med koronavaksine på drop-in ved Sørlandssenteret, det vil si uten timeavtale.

Dermed blir det drop-in vaksinering av oppfriskningsdoser i vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret på fredag 08.10 og mandag 11.10, og i Rådhuskvartalet i Kvadraturen tirsdag 12.10.  

Seks måneder etter

Husk: Oppfriskningsdosen skal ikke settes før tidligst seks måneder etter vaksine nummer to. Det skal også være minst én uke mellom denne vaksinen og en eventuell influensavaksine. 

Influensavaksine 2021/2022

27. september 2021 kl. 14:48

Vi har nå åpnet timeboken for influensavaksine 2021/2022 i uke 43.

(Bestill med timebok) https://helserespons.no/web/sogne/timebok/

- velg deretter

* "BESTILL NY TIME"

* "VELG BEHANDLER"

* "INFLUENSAVAKSINE 2021/22"

Du kan selv booke tid for denne, dersom du er i risikogruppen:

 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Influensavaksine for sesong 2021/22

13. september 2021 kl. 09:29

Årets influensavaksine kommer etter høstferien - mellom uke 41-43.

Det vil bli opprettet en timebok som heter influensavaksine.

Mer info kommer. 

Time til sårskift

6. september 2021 kl. 12:49

Det er nå mulig å booke time for sårskift ved Søgne Legesenter. Du får ikke time hos din lege, men dersom din lege er tilstede vil de se fremgangen. Evt. andre leger vil gjøre en vurdering av sårtilhelingen. 

Ny fastlege ved Søgne Legesenter

6. september 2021 kl. 11:32

Vi har gleden av å ønske dr. Ben Idris velkommen som allmennlege ved Søgne Legesenter. Dr. Idris har overtatt fastlegepraksis etter dr. Marianne Sjustøl som har vært borte i lengre tid. 

Koronatesting ifm reise

7. juli 2021 kl. 20:02

Vi ved Søgne legesenter utfører koronatesting i forbindelse med reise. På grunn av stor pågang på tlf, opplever vi for tiden lang ventetid på tlf. 

Det er mulighet for å sende mail og bestille time via epost:
korona@sognelegesenter.no

Mailen vil bli besvart i løpet av dagen (kun virkedager man-fre)

Det er viktig at hver enkelt leser seg opp på hvilke regler og tester som gjelder/kreves av det landet du skal reise til. Vi utfører kun tester og sitter derfor ikke på denne informasjonen. 

PRIS:

Antigen hurtigtest: 900 kroner (lørdag 1020 kroner)
Svar foreligger etter 15 min.

PCR: 820 kroner (lørdag 1020 kroner)
Svar foreligger etter ca 1-2 dager.

For mer info, vennligst ta kontakt på tlf: 38053970.

Informasjon angående Jansen-vaksinen

16. juni 2021 kl. 12:18

Folkehelseinstituttet og Legeforeningen anbefaler ikke bruk av Jansen-vaksinen i Norge. Søgne Legesenter støtter anbefalingen og vil ikke tilby denne vaksinen hos oss. Det vil derfor ikke være nødvendig å kontakte oss vedrørende dette.

Covid-19 vaksine

25. mai 2021 kl. 13:21

Kommunen har nå overtatt vaksineringen og du vil bli innkallt etter tur.

Se kommunens hjemmeside for mer info:

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/vaksinetall2/

 

Koronavaksinering fortsetter over påske.

4. april 2021 kl. 19:37

Hver uke sender FHI ut nye vaksinedoser til oss. Vi vet ikke nøyaktig antall og derfor får ikke alle time med en gang de kontakter oss. Vennligst følg med på hjemmesiden vår eller http://www.n247.no/

Det er kun mulig å sende forespørsel på vaksinering via timeboken som heter koronavaksinering.  Når vi har fått behandlet din forespørsel vil du få tilsendt timeavtale på SMS. Det er IKKE mulig å reservere tid for vaksinering hos din fastlege/ direkte i en timebok hos annen fastlege. 

For dem som sender en vaksineforesprøsel via timeboken til koronavaksinering bekrefter du følgende: 

 • Du er frisk / evt. melder fra dersom du får feber/infeksjon i kroppen før vaksinetimen (ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader må timen utsettes).  
 • Dersom du har fått annen vaksine siste 7 dager må du vente.  
 • Bruker du Marevan, Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiane må disse ikke tas morgenen du kommer for vaksinering. Medisinene kan tas som normalt kvelden før og etter vaksinering.
 • Dersom du har hatt allergiske reaksjoner på vaksiner tidligere må du gi beskjed. 

Følg linken for timebooking: 

https://helserespons.no/web/sogne/timebok/ 

 

Dersom du er 71 år  eller eldre og ikke fått time til vaksinering – vennligst ring legesenteret. Vi har forsøkt å ringe noen uten å oppnå kontakt. 

Dersom du er mellom 70 og 65 år  skal du vente til du blir kontaktet ELLER booke en forespørsel via timeboken til koronavaksinering. IKKE ring oss for vaksinetime. 

Legesenteret skal vaksinere dem som er 65 år og eldre samt de som er mellom 18 og 64 år med følgende underliggende sykdommer:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 

Alle andre mellom 18 og 64 år samt de i følgende risikogrupper  skal vaksineres av kommunen

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Vaksinering vil skje på  kommunens vaksinestasjon på Sørlandssenteret. Innkalling kommer fra  kommunen.

Koronavaksinering

29. mars 2021 kl. 09:25

FULL timebok for uke 13 og 14. 

IKKE sett opp time hos din fastlege for vaksinering.

Det er IKKE mulig. 

 

Nye timer legges ut på hjemmesiden når de blir tilgjennelige.

Vennligst ikke ring legesenteret. 

 

Da er vi godt i gang med vaksinering og FHI sender ut svært mange vaksiner for øyeblikket. Derfor ber vi dem over 65 år – som har mulighet til å booke en «koronavaksine»

Når du booker tid via nett vil det først komme en bekreftelse på din internettbooking. Deretter når vi går igjennom listen vil det komme en ny SMS med riktig tid/lege som bekrefter din vaksinetime. 

En bekrefter med det at en - 

 • er frisk / evt. melder fra dersom en får feber/infeksjon i kroppen før vaksinetimen (ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader må timen utsettes).  
 • Dersom en har fått annen vaksine siste 7 dager må en vente.  
 • Bruker du Marevan, Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiane må disse ikke tas morgenen en kommer for vaksinering. 
 • Dersom en har hatt allergiske reaksjoner på vaksiner tidligere må du gi beskjed. 

Følg linken for timebooking: 

https://helserespons.no/web/sogne/timebok/ 

Vi vil ringe de som ikke er satt opp via nett, men det kan gå noe lengre tid. Alle skal bli fulgt opp. Dersom du er i tvil / ikke er blitt kontaktet og din gruppe er passert - vennligst ta kontakt. Vi vaksinerer nå dem som er født i 1949 og yngre.  

For øyeblikket får vi Pfrizer / BioNTec vaksinen (Comirnaty). Denne vaksinen settes i 2 omganger. Du får timen til 2. dose når 1. dose settes. Det går 6 uker mellom hver vaksine. 

Viktig info ang vaksinering !

20. januar 2021 kl. 13:31

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)
 • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom 

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Før vaksinen settes 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. 

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom. 

De to dosene fra mRNA-vaksinene Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna fra produsentene BioNTech/ Pfizer og Moderna blir satt med henholdsvis 21 og 28 dagers mellomrom.

Hvordan dette blir for andre vaksinekandidater blir først klart etter en eventuell felleseuropeisk godkjenning etter behandling i det europeiske legemiddelbyrået EMA og EU. 

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid.

Info ang KORONAVAKSINE

8. januar 2021 kl. 13:00

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Koronatest

27. november 2020 kl. 13:35

Vi utfører koronatest ved:

 • Sykdom (medisinsk grunnlag). Denne testen er gratis, men en må avtale tidspunkt før test.
 • Reiser inn- og utenlands, bedrifter o.l. – der det kreves skriftlig dokumentasjon på testresultatet. Denne prøven må du betale selv, evt. arbeidsgiver etter avtale.

Det utføres testing på virkedager fra mandag til fredag. Evt lørdag etter avt.

Info vedr. : Gjeldende karantene- og isolasjonsregler finner du her.?

 

Ring vår koronatelefon 380 53970 for timeavtale.

Hvem bør vaksineres?

22. september 2020 kl. 14:10

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

12. mars 2020 kl. 08:22

Hvis du har symptomer på influnesa

 • feber
 • hoste
 • Sår hals 
 • muskelsmerter osv...

Da må dere først ta kontakt per sms eller tlf, slik at vi kan vurdere først. 

Dette pga vi må redusere smittefare på legekontoret. 

Coronavirus

5. mars 2020 kl. 12:18

Vi opplever stor pågang på telefonen og vi prøver så godt vi kan å besvare alle henvendelsene. 

Hvis du har spørsmål vedrørende Coronaviruset, råder vi deg å besøke nettsidene helsenorge.no og fhi.no - der finner du oppdatert informasjon om Coronaviruset og gode råd om hvordan du skal forholde deg til situasjonen. 

Helsedirektoratet har også opprettet en informasjonstelefon for publikum - tlf: 815 55 015

TELEFONTID

28. mai 2019 kl. 08:14

Vi har nå endret telefontiden på sentralbordet:

Telefonen åpnes kl 08:00 og slås av kl 14:30.

Stengt som vanlig i lunjen fra kl: 11:45 til kl 12:15