Ansatte


Amr Sadek

Vikarlege

Vikar for Christina Kvenseth

Anja Hagan Enebakk

Sykepleier

Anne Gulborg Skei

Fastlege

Christian Johan Bjørnstrøm

Fastlege

Christina Kvenseth

Fastlege

Er i permisjon.

Esther Holand

Sykepleier

Esther er Leder for legekontoret.

Eva Bjørnsund

Fastlege

Grethe Bjørnsund Gundersen

Fastlege

Heidi Stifjell

Sykepleier

Diabetessykepleier

Helene Margareta Haugnes

Bioingeniør

Hilde Seljeseth

Helsesekretær

Vikariat

Ina Grønvold Thoresen

Helsesekretær

Ingeborg Mykjåland

Turnuslege

Kjetil Grjotheim

Fastlege

Kristin Moe

Sykepleier

Lill Heidi Hansen

Sykepleier

Linda Jakobsen

Helsesekretær

Mette Røkenes

Fastlege

Olga Tipikina

Vikarlege

Vikar for Mette Røkenes

Sara Bentzen

Fastlege

Er i perimisjon

Stian Wendelborg

Vikarlege

Vikarlege for Sara Bentzen

Vegard Stien Hagen

Fastlege

Åse Henriksen

Helsesekretær