Velkommen

 

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. SMS skal ikke brukes for time samme dag.

 

 

 

 

 

 

 

«For å redusere vår telefontid, ber vi om at flest mulig bruker sms for legetimer og bestilling av sykemeldinger/ resepter.

 Ekspedisjonen er kun tilgjengelig for henvendelser angående time samme dag mellom klokken 9-10. Dette gjelder både personlig oppmøte og telefon.»

 

 

 Viktig informasjon

12. oktober 2015 kl. 12:50

Ang. blodprøvetaking

Alle må nå bestille seg time ved sårskift, blodprøvetaking o.l.

27. september 2013 kl. 15:15

Influensa vaksine 2015-2016

 

 

Risikogrupper som anbefales årets influensavaksine;

* Personer som er 65 år eller eldre

* Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

* Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer,spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

* Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum og pulmonal hypertensjon

* Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens

* Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og 2)

* Voksne og barn med kronisk nyresvikt

* Voksne og barn med kronisk leversvikt

* Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

* Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40

GRAVIDE

* Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon