Alle må nå bestille seg time ved sårskift, blodprøvetaking o.l.