Senteret sitt bannerbilde

Stord Legesenter

Velkomen til våre heimesider. Her vil du finna nyttig informasjon. Me ynskjer at det skal vera enkelt for deg å kontakta oss. Difor er det lagt til rette for timebestilling og reseptbestilling via appen Helserespons, SMS, via denne heimesida, eller via helsenorge.no (krev innlogging).

For akutt- og hastehenvendingar, ber me deg ta kontakt på telefon frå kl 08.30. Du finn informasjon om telefontider på nettsida.Aktuelt

Jule- og nyttårshelga 2018

23. november 2018

Julafta har me ope kl 08.00 - 12.00.
Denne dagen blir det kun prioritert pasientar som treng akutt legehjelp.

Nyttårsafta har me stengt. Ved behov for akutt legehjelp, kan ein ringa Heiane Legesenter telefon 53 00 62 62. Etter kl 12.00 må ein kontakta Legevakta 116117.

Me ber om at timebestilling, fornying av reseptar, sjukemeldingar o.l. blir meldt inn i god tid før julehelga. Meldingar frå helsenorge.no/Helserespons blir handsama så snart som råd etter stengte dagar.

Me ønsker alle ei fin jul!

INFLUENSAVAKSINERING 2018/2019

17. oktober 2018

Me har no motteke influensavaksine for personar i risikogrupper. Vær god å ta kontakt for timebestilling til vaksinering dersom du ikkje har legetime. Minnar om at du må venta 20 minutt etter vaksineringa.
Pris: Kr 206,- utan frikort / Kr 150,- med frikort.

For ytterlegare informasjon om risikogrupper følg denne lenka: Influensavaksine - risikogrupper

Helsestasjonen på Leirvik tilbyr òg vaksinering til risikogrupper. For tidspunkt, følg lenka: https://www.stord.kommune.no/influensa-og-pneumokokkvaksinasjon.6156369-433152.html

Dersom du ønsker influensavaksine og ikkje er i risikogruppa, må du få resept og bestilla tid for vaksinering hos oss.

Digital kontakt med legekontoret

9. mars 2018

Mange har kanskje fått med seg debatten i media angåande pasientbetaling for digital kontakt med legekontor ved bruk av SMS, app, eller nettside. Det er framleis ikkje avklart frå myndighetene om det vert noko lovendring her. Stord Legesenter driv til ei kvar tid i tråd med dei lover som gjeld i høve til dette. Inntil vidare kostar det difor som før kr 6,- per mottatt melding dersom du har tatt kontakt med oss anten per SMS, via appen Helserespons eller via heimesida vår. MEN: dersom me sender deg ei melding til dømes ved bekrefting av time som vert bestilt per telefon, eller me svarar deg på eit spørsmål etter kontakt med oss per telefon eller ved oppmøte, så er det Stord Legesenter som betalar for denne.

Det er mogleg å kontakta oss gratis via helsenorge.no Her loggar du deg inn med bankID, og kan bestilla time og reseptar, samt nytta tilbudet om e-konsultasjon med din fastlækjar. Her kan du og ha god oversikt over dine timeavtalar i spesialisthelsetenesta og reseptane dine mm.

Sjå elles utfyllande informasjon under fana "Slik bestiller du".

 

NYTTIG HELSEINFORMASJON PÅ NETTET

3. juni 2015

Lurer du på kven som er fastlegen din, om du har resept på medisinar, spørsmål angåande frikort eller andre helserelaterte spørsmål?

Logg deg inn på:

https://helsenorge.no/

"Logg inn for å sjå dine eigendelar, bytta fastlege, bestilla Europeisk helsetrygdkort, sjå oversikt over dine reseptar, melda biverknadar, sjå din kjernejournal (i utvalgte områder) og sjå dine timeavtalar ved sjukehus i Helse Vest-regionen."