Julafta har me ope kl 08.00 - 12.00.
Denne dagen blir det kun prioritert pasientar som treng akutt legehjelp.

Nyttårsafta har me stengt. Ved behov for akutt legehjelp, kan ein ringa Heiane Legesenter telefon 53 00 62 62. Etter kl 12.00 må ein kontakta Legevakta 116117.

Me ber om at timebestilling, fornying av reseptar, sjukemeldingar o.l. blir meldt inn i god tid før julehelga. Meldingar frå helsenorge.no/Helserespons blir handsama så snart som råd etter stengte dagar.

Me ønsker alle ei fin jul!