Hvis har vært i nærkontakt med en person som har fått påvist Coronavirus?

Eller har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, hoste, sår hals eller pustevansker ;

- ring: 73 83 43 58

- eller ring: 116 117

-eller ring fastlege

Ikke kom inn på legekontoret før du har snakket med oss på telefon.