Brygga legekontor har mulighet til å legge ut skinner som gjør det enkler å komme inn med rulator og rullestol. Gi oss beskjed så tar vi ut disse ved behov.