Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


13. april 2020 kl. 19:30

På grunn av pandemien er legesenteret delt i to lag fra 14.April, og alle fastlegene har noe færre dager med vanlige konsultasjoner. Vi har av samme grunn fjernet internettbestilling av time nå i en måned. Ring og bestill  time så blir det vurdert om du skal ha vanlig time, eller treffe fastlegen på videokonsultasjon eller telefon.

Dr.Hjorthol, Germann og Skjærseth har ordinære konsultasjoner mand-onsdag.

Dr. Toftemo, Knutsen og Roland har ordinære konsultasjoner onsd-fredag.

Det kan bestilles telefon og videokonsultasjoner på øvrige dager.