Ansatte


Karoline Lund

Lege, spesialist i allmennmedisin

Bjørn-Tore Martinussen

Lege , spesialist i allmennmedisin

Ena Nielsen

Lege

Hanne Sigrid Tolfsen

Lege

Ingvild Ruud

Legevikar

Elin Evjen

Helsesekretær

Lise K. Sternfoss

Helsesekretær

Elin Utengen- Simonsen

Legesekretær