Bettina Lund Austerheim begynner 01.02.2023. 

Den andre legen som er ansatt er Einar Seglem Bekken. Han begynner 01.03.2023.

Alle som fortsatt står på den nåværende Nedstrandlisten, som Frakkagjerd Legesenter er vikar for, vil automatisk bli flyttet over til Einar Seglem Bekken. De trenger ikke skifte fastlege.

Listen over ledige plasser hos Einar Seglem Bakken vil bli åpnet snart.

Alle som har hatt Lars Johan Lysen vil fortsatt ha lege på Aksdal Legesneter. De blir automatisk overført til Ane Lyseid Authen.