I sommer blir det prioritert øyeblikkelig hjelp, da det vil være redusert legekapasitet pga ferieavvikling. 

Det er viktig at fornyelse av e-resepter og lignende gjøres i god tid før DIN fastlege tar sommerferie

Oversikt over ferieavvikling hos legene ved Våle Legekontor

Vibeke Stuestøl: Uke   27-28-29 og 31

Jon Anders Grønvold: Uke  28-29-30-31

Lars Feyling: Uke  25-26-27 og 33

Kari Helene Bugge: Uke  29-30-31-32

Tønsberg legevakt holder døgnåpent hele sommeren bed behov for akutt/øyeblikkelig legehjelp utenom våre åpningstider. Tlf: 116117