Bestill time med SMS

Send til 2097:

VARNA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

VARNA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Influensavaksine

Om oss

Varna Legesenter er fortsettelsen av Øreåsen legekontor som ble opprettet av Jan Otto Syvertsen i 1983 da han var blitt distriktslege i Rygge. Legene Jan Otto Syvertsen , Bente Gjølstad og Pål Innset flyttet legesenteret sitt  fra Øreåsen  til  Varnaveien 35  i oktober 1994, og legesenteret  skiftet navn til Varna legesenter. Pål Innset sluttet i 2001, mens Jan Otto Syvertsen sluttet i 2014. Hilde Tjøtta startet i 1998, Asbjørn Ernø i 2001, Thomas Malmo i 2008 og Marie Eilertsen startet i 2014. Scott Morris overtok for Thomas Malmo i 2019. Lisbeth Os har vært med som kontorleder  helt fra starten i 1983.

Vårt mål er å formidle kvalitetsmessig gode helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.


Vi tar i mot pasienter som har fått tildelt eller har valgt fastlege ved Varna Legesenter. Dessuten er vi med i daglegevaktordningen for Rygge og Råde, og tar på de aktuelle dager i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, og som bor eller oppholder seg i Rygge/Råde. Man bør da ha søkt hjelp hos sin fastlege først. Telefonnummeret er det ordinære nummeret til legevaktssentralen (116117). Man blir derfra henvist til det riktige kontoret.


Det er vanligvis tre leger på senteret hver dag, og hver av legene har fast tre praksisdager for ordinære timer (Time samme dag og en del forhåndsbestilte avtaler) i uken. De andre ukedagene har de andre arbeidsoppgaver med bistillinger ved Sykehjem, Helsestasjon i tillegg til NAV møter osv. Ved din fastleges fravær, fungerer de andre legene ved senteret som vikarer og har tilgang til din journal. Senteret har åpent alle hverdager hele året. Kun unntaksvis kan det være stengt, og dette blir i så fall annonsert.

Praksisdager for de enkelte legene (oppdatert 14.02.20)
Dr. Gjølstad: tirsdag, onsdag og fredag
Dr. Tjøtta: mandag, onsdag og torsdag
Dr. Eilertsen: mandag, tirsdag og fredag
Dr. Morris: mandag, onsdag, torsdag og fredag
Dr. Ernø: mandag, tirsdag og torsdag


Medarbeiderne tar i mot timebestillinger, ønske om fornyelse av faste medisiner som så vurderes av legene. De kan også gi enkle medisinske råd, evnt. konferere med fastlegen.

Ved senteret tar og analyserer vi blodprøver, EKG (hjerteprøve), Spirometri (lungefunksjonsmåling), døgnregistrering av blodtrykk, diverse kirurgiske prosedyrer (føflekker, sår etc), gynekologiske undersøkelser etc.

Vi har også to ultralydapparater, som vi bruker i økende grad til forskjellige problemstillinger. 

Vi behersker utover norsk, også engelsk, tysk. Ved andre språk og behov for tolk, bes dette oppgitt ved timebestilling. Vi har da en avtale med Nortolk.

Priser for tjenestene er i henhold til avtalen mellom Staten, NAV og Legeforeningen. Prisliste er slått opp på venteværelset. Du finner den også her på hjemmesiden, under "Lokaler og Priser". 


Ventetid på time

Med booking konseptet Time Samme Dag (se egne avsnitt/sider for mer informasjon), har vi i praksis ingen ventetid på time, med forbehold at din fastlege er tilstede. Vi har også forhåndsbestilte timer, men disse settes i det vesentligste opp av legene som kontroll av kroniske problemstillinger, for eldre, pasienter som har behov for regelmessige kontroller eller samtaler av andre grunner. 

 

Ventetid på venteværelset

En allmennlegepraksis skal dekke hele panoramaet av sykdommer, plager og mange andre forespørsler. Det kan være alt fra øyekatarrer og halsbetennelser til hjerteinfarkt og alvorlige psykiske lidelser, kriser i familien eller akutt omsorgsbehov . Dvs. det kan være svært vanskelig å beregne tiden som medgår til hver pasient. Ofte ønsker ikke pasienten å oppgi problemene før de er inne hos legen (hvilket ofte er forståelig), noe som gjør det enda vanskeligere å forhåndsberegne tiden. Mange har også flere enn ett problem de lurer på, og dessuten er vi alle forskjellige mennesker med forskjellige behov og dermed også forskjellige forventninger.

Alt dette prøver vi å ta hensyn til så godt vi kan. Vi prøver (faktisk!) også å holde tiden, men ofte ser vi at skjemaet sprekker. Vi kan heller ikke sette opp for god tid på hver pasient, da det ville medføre ventetid på å få en vanlig time.

Vi ber derfor om forståelse for at det kan bli ventetid. Av og til må vi også utsette noen av dine problemer til en ny time, mens av og til ser vi at et problem kan være prekært og nødvendig å ta der og da, uten for mye tanke på at andre venter. Hvis man får "Time samme dag", må vi begrense konsultasjonen til en problemstilling. Hvis det da er ønske om mer tid, vil vi måtte sette opp en ny time for dette. Vi forsøker å holde ventetiden innenfor 0-30min, men ser desverre at det av og til kan bli lenger.

Dette er hverdagen vår. Rolige dager er unntakene. Vi trives likevel med jobben vår og er veldig glad for alle de spesielle menneskene og historiene vi treffer.

Anbefaling; Forbered deg på litt venting, ta gjerne med en bok, et blad, litt musikk på øret (bare ikke for høyt), eller bruk tiden til å reflektere over noe man ikke har tid til ellers. Kanskje blir du også positivt overrasket over at du blir tatt inn med en gang!