Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Anne Mykland

Anne Mykland

Sykepleier

Gir Aclasta- og Venofer infusjoner og arbeider også med allergivaksinasjon.

Bilde av Anne Grete Bakken

Anne Grete Bakken

Sykepleier

Arbeider på legesenteret. Jobber som diabetessykepleier og i sårteamet vårt.

Bilde av Anne Margrete Vik

Anne Margrete Vik

Lege

Anne Margrete Vik er spesialist i allmennmedisin.

Faste dager: Tirsdag, onsd, torsdag og fredag.


Fra august -19 går hun i permisjon for å flytte til Etiopia for en periode, og Svetlana Ellingsen blir hennes vikar fra midten av september.

Person-ikon

Eirin Emaus

Lege

Er arvtaker etter Aase Aamland.

Hun har kontordager:

Mand-tirsd-torsd-fred

 

 

Bilde av Ellen Lynghei

Ellen Lynghei

Lege

Deler pasientliste med Dr H. Skuland fra 1/10-16.

Kontordager:

tirsd-onsd-torsd

Fra 1. april 2019 har hun permisjon i ca 2 år, og Linda Senumstad begynner i hennes vikariat fra 30. september -19.

Bilde av Ellen  Finnestad

Ellen Finnestad

Helsesekretær

Bilde av Finn Bjørn Rørvik

Finn Bjørn Rørvik

Lege

Finn Bjørn Rørvik er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.


Faste dager: Mandag, onsdag og torsdag.

Er fra april -19  langtidssykemeldt og har Dr Ranjive Varkey til vikar. Han jobber mand-tirsd-onsd-torsd

Bilde av Gunnar Mollestad

Gunnar Mollestad

Lege

Gunnar Mollestad

Spes. i allmennmedisin.
Han har allsidig praksis fra allmennmedisin og
indremedisin. Han har bl.a arbeidet ved
Tansen misjonsykehus i Nepal.


Faste dager:Mandag, onsdag og torsdag.

Bilde av Harald Skuland

Harald Skuland

Lege

Harald Skuland er spesialist i allmennmedisin.
 
Deleliste med Ellen Lynghei.
Hun er i svangerskapspermisjon fra våren 2019.
Vikar for henne er Linda Senumstad fra 30. sept -19,
som skal jobbe mand og onsdag
 
 
Faste dager:
Mandag,  onsdag og torsdag formiddag

 

Bilde av Hege Voreland

Hege Voreland

Helsesekretær

Er nestleder på laboratoriet.

Person-ikon

Hege Skisland Robstad

Helsesekretær

Person-ikon

Helene V. G. Mørner

Helsesekretær

Bilde av Inger Omdal

Inger Omdal

Helsesekretær

Bilde av Inghild Lund Aamli

Inghild Lund Aamli

Daglig leder, sykepleier

Er daglig leder for Vennesla legesenter AS.

Bilde av Irene Hodnemyr Olsen

Irene Hodnemyr Olsen

Helsesekretær

Jobber på legesenteret og i sårteamet vårt.

Er for tiden i permisjon.

Bilde av June Brynjulfsen

June Brynjulfsen

Bioingeniør

Ansvarlig for laboratoriet.

 

Bilde av Karina Vatne Udø

Karina Vatne Udø

Lege

Karina Vatne Udø.

 


Faste dager: Tirsdag, torsdag og fredag.

Bilde av Knut Fredrik Aamdal

Knut Fredrik Aamdal

Lege

Knut Fredrik Aamdal er spesialist i allmennmedisin.
Han er også i praksis i Iveland hver torsdag.


Faste dager i Vennesla: Mandag, tirsdag og fredag


Person-ikon

Kristian Styles

Lege

Overtar praksisen til dr Skagestad fra 1. nov 2018.

Kontordager: tirsdag-onsdag-torsdag-fredag

Person-ikon

Kristin Bronebakk

Sykepleier

Jobber på legesenteret og øhj tilbudet i legevaktslokalene. Skal fra høsten av overta ansvar for diabeteskontrollene sammen med Lise.

Bilde av Kristin Synøve Ruenes

Kristin Synøve Ruenes

Lege

Kristin Synøve Ruenes.


Faste dager: Mandag, tirsdag og torsdag

Har permisjon til 5. nov -18. T.J. Rørvik er vikar

 

Bilde av Lena Lundeby

Lena Lundeby

Helsesekretær

Er ansvarlig i resepsjonen

Bilde av Lise Aasen

Lise Aasen

Sykepleier

Arbeider på legesenteret. Jobber som diabetessykepleier og i sårteamet vårt.

Person-ikon

Marthe Nilsen

Helsesekretær

Person-ikon

Nille Høyåsen

Sykepleier

Jobber på legesenteret og øhj tilbudet i legevaktslokalene.

Bilde av Per Kjetil Dalane

Per Kjetil Dalane

Lege

Per Kjetil Dalane er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og er kommuneoverlege.


Faste dager: Tirsdag, onsdag og fredag.

 

 

Bilde av Robert Burman

Robert Burman

Lege

Robert Burman

Har doktorgrad fra Universitet  i Bergen med avhandlingen:

"Brystsmerter på legevakt"

Kontordager: Tirsdag, onsdag og fredag

 

Person-ikon

Samira Dzakic

Renholdsarbeider

Bilde av Signelill Granås

Signelill Granås

Helsesekretær

Har også merkantile funksjoner ved legesenteret.

Person-ikon

Sindre Soldal

Lege

Deler liste med dr Vabo

Kontordager: mandag - onsdag - fredag

Bilde av Solfrid Fredriksen

Solfrid Fredriksen

Sykepleier

Arbeider på legevakt/øhj.

Bilde av Solfrid Wehus Karlsen

Solfrid Wehus Karlsen

Helsesekretær

Medansvarlig lokalt for IT sammen med dr S. Vabo

Bilde av Stein Vabo

Stein Vabo

Lege

Stein Vabo, spesialist i allmennmedisin og medansv for IT lokalt på legesenteret.

kontordager:

mand - tirsd - torsd

 

 

 

 

Bilde av Svanhild Aamdal

Svanhild Aamdal

Sykepleier

Har delt ansvar for allergivaksinasjon, venofer og aclasta infusjoner sammen med Anne Mykland.

Bilde av Terje Horrigmo

Terje Horrigmo

Lege

Terje Horrigmo er spesialist i allmennmedisin.
Faste dager: Mandag, onsdag og torsdag