Senteret sitt bannerbilde

Det er ingen ledige plasser hos våre fastleger

7. oktober 2019

Vi må dessverre meddele at der nå ikke er noe ledig kapasitet hos våre leger ved legesenteret.

Ønsker du informasjon om hvordan du da skal forholde deg, bes du kontakt servicekontoret i Vennesla kommune.

Influensavaksinen (2019) er forsinket

30. september 2019

Årets sesonginflunsavaksine er forsinket. Vanligvis har vi vaksinasjon fra ca uke 40-41, men Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at året vaksine er forsinket med opptill 1 md.

 

Straks vi vet mer og får en dato, så annonserer vi det her.

E-konsultasjons tjenesten slås av uke 40

27. september 2019

Flere leger har ferie, og det er derfor ikke mulig å nå lege via

denne tjenesten i neste uke.

Tjenesten åpnes igjen i uke 41.

Per Kjetil Dalane permisjon 11.09-ca 20.12.-19

11. september 2019

Per Kjetil skal ha en kort  permisjon og Andrea Hansen skal være hans vikar fram til nyttår. Andrea har jobbe hos oss tidligere som vikar for Karina Vatne Udø. Vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake.

Pasientreiser-hvem bestiller reisen?

4. september 2019

Hvem utsteder rekvisisjon?

Merk at fastlege kun skriver rekvisisjon på medisinsk grunnlag ved førstegangs henvisning til sykehus. Ved seinere innkallelser skriver poliklinikk eller spesialist ut rekvisisjon. Hvis poliklinikk ikke har nok kjennskap til pasientens helsetilstand for å vurdere grunnlag for rekvisisjon på medisinsk grunnlag, skal poliklinikk konferere med fastlege.

Reise med rekvisisjon:

Kan rekvireres til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport eller kjøre privat bil.

E-kontakt

15. august 2019

E-kontakt (digital kontakt med resepsjonen) brukes om du har administrative spørsmål. F.eks om parkering, influensavaksinering o.l. Denne brukes ikke ved resept- eller timebestilling eller medisinske spørsmål til legen.

Vi opplever at mange bruker dette feil, og bruker denne mer som en chatte funksjon eller som en e-konsultasjon, og det er det ikke. Vi har egne tjenester til  resept bestilling, online timebestilling/forespørsel og e-konsultasjoner, derfor er det viktig at du velger riktig tjeneste. 

Disse meldingene svarer vi på innen 5 virkedager.

Vi har fått vikarer !

4. juli 2019

Endelig kan vi nå meddele at vi har fått vikarer for 3 av legene våre.

Linda Senumstad går inn i vikariat for Ellen Lynghei i hennes svangerskapspermisjon fra 30. september.

Svetlana Ellingsen går inn i vikariatet for Anne Margrete H. Vik i hennes permisjon. Hun begynner 10. september.

Vennesla kommune har ansvar for å skaffe vikar for Ole Ruenes og har fått dette fra 15. juli-1. sept 19. Fra 2. sept har kommunen gjort avtale med Kine E. Wielsgaard.

Finn Bjørn Rørvik er fortsatt sykemeldt. Fra uke 34 har han ikke vikar, og derfor tar kolleger ansvar for hans pasienter foreløpig. Vi håper og tror at Finn Bjørn snart er tilbake gradvis i jobb.

Vi ønsker vikarene hjertelig velkommen!

Vikarleger ved legesenteret (info fra Ragnhild Bendiksen/Vennesla kommune)

3. juli 2019

Ole Ruenes har sluttet som fastlege i Vennesla. Han har forsøkt å selge sin fastlegehjemmel, men har
så langt ikke lyktes med dette.
Fra 1. juli overtar Vennesla kommune ansvar for fastlegehjemmelen hans og pasientene på denne,
etter regelverket. Fra 15. juli er en vikarlege på plass. Vi kan forsikre at alle pasienter skal få de tilbud
de har krav på og som kommunen er forpliktet til å gi.
Over hele landet er det krevende å rekruttere nye fastleger på varig basis. Dermed vil det fort oppstå
situasjoner hvor det må leies inn vikarer på kortere eller lengre sikt.
Det kan bli perioder utover sommeren og høsten hvor pasienter må forholde seg til flere leger enn de
er vant til. Det viktige for Vennesla kommune er å sikre nok leger slik at alle får den behandling og de
tilbud de skal ha etter regelverket.

Ragnhild Bendiksen
Kommmunalsjef helse og omsorg.

Brukere av digital dialog må bekrefte sin kontaktinformasjon hver 18 md

26. april 2019

Aktive brukere av digitale dialog tjenester via Helsenorge må hver 18 måned bekrefte sin kontaktinformasjon via en av de offentlige tjenestene som helsenorge.no, altinn.no eller skatteetaten.no. Dersom det går mer enn 18 måneder uten at brukeren bekrefter sin kontaktinformasjon vil brukeren automatisk bli satt som ikke lenger aktiv av Helsenorge. Dette gjør at brukere som en har kommunisert med via digitale tjenester ikke lenger kan kommuniseres med. Brukeren må derfor logge inn på helsenorge.no og bekrefte sin kontaktinformasjon for igjen å bli aktiv på digital dialog-tjenester.

Ønsker du time hos fastlegen?

29. november 2018

Vi kan stort sett garantere at du får raskest time om du benytter deg av vår timebestilling på nett via helsenorge.no.

Du får dessverre ikke påminnelse på time om du ikke har gitt tilgang i helsenorge.no

Dessverre har ikke helsenorge denne tjenesten for de legene som har vikar eller deleliste, men det jobbes iherdig med å få til en løsning.

Slik logger du deg inn:

Søk på nettet på helsenorge eller her på hjemmesiden vår,-  på linken:

HELSENORGE (over her)

Logg inn – velg innloggingsmetode (eks bank id)

Når du kommer inn:

Trykk på navnet ditt øverst til høyre

velg "bruk av helsetjenester og ordninger"

velg "Bruk av HelseNorge"

– hvis det står "Du har full tilgang" er alt OK

 ************************************

Hvis det ikke står "Du har full tilgang":

trykk: "Endre innstillinger"

Endre

Hukk av for "full tilgang"

Får du det ikke til,- ring Helsenorge 800 43 573

 

 

 

Dette må du ha time for

30. august 2018

- Sykemelding

- Forlengelse av sykemelding om du ikke har gjort en avtale med fastlegen din om at han/hun ringer deg.

- Bestilling av A- og B preparater (sterke smertestillende og sovetabletter) om det er en annen lege enn fastlegen som må ordne det,- eller om du ikke har en avtale med legen din om at sekretæren kan ta i mot bestillingen.

- Attester/legeattester ved fravær over 10% i fag på videregående. Du må ha fått varsel fra skolen først.

 

Bestilling av faste medisiner

20. mars 2018

Vi har mange henvendelser i forhold til bestilling av faste medisiner.

Vi vil derfor understreke at når du bestiller, så må du beregne å vente i 1-2 dager før medisinen er klar til å hentes ut på apoteket. 

Vær derfor ute i god tid før du går tom.

Benytt deg gjerne av vår tjeneste på helsenorge.no

Har du frikort - men får regning i posten?

8. november 2017

Da kan det være at det er regning for undersøkelser du har tatt som EKG (hjerteundersøkelse), spirometri (pusteprøve) eller kanskje annet utstyr/bandasjer.

Disse utgiftene dekkes ikke av frikortet.

Journaltilgang mellom legene på legesenteret

14. desember 2016

All behandling av helseopplysninger skal være i samsvar med strenge krav til taushetsplikt og personvern. Opplysningene skal ikke tilflyte uvedkommende. Det er bare de som trenger det, som skal få se og bruke opplysningene.

Vennesla legesenter har felles journalsystem mellom legene som jobber her. Dette er for å gi deg god flyt i de tjenester du trenger, og best mulig effektiv helsehjelp.

KJERNEJOURNAL

9. februar 2016

Dette er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du og helsepersonell har adgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Den erstatter ikke journalen som du har hos fastlegen, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner.
Du kan logge inn på Min Helse, eller kontakte dem: 800 43 573 for mer informasjon.

Du kan også sjekke linken over HELSENORGE og finne informasjon om Kjernejournal der.