Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Vestnes Legesenter

Velkommen til vår heimeside.

 

Endring i heimeside, link til rett heimeside:

https://vestneslegesenter.klinikk.pasientsky.no/no/

 

 

Telefontid:


Alle dager: kl 09.00 - 15.30 ring: 71184100

Øyeblikkeleg hjelp på kvardag utenom telefontid (kl 08-09 og 15:30-16) ring: 97496602

Ved alvorlig sjukdom eller skade på kveld/natt etter kl. 1600, og på helg ring: 116 117 (legevakt)

Ved livstrugande sjukdom eller skade ring: 113

Sjå meir info om legevakt  på informasjonsida.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Irina Vadset: Mandag (ettermiddag), tirsdag , torsdag og fredag (ettermiddag).

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 

Mette-Marit Varmedal: mandag, onsdag og fredag

Charlotte Olafsen: Tirsdag, onsdag og fredag

Sabine Relling Bredeli: mandag, tirsdag og torsdag

Aleksandra Narkowicz: mandag, torsdag og fredag

Amshala Skanthees: tirsdag, onsdag og fredag

LIS1 Ibrahim Abd-Allatif: Mandag,tirsdag (formiddag), onsdag, torsdag (formiddag), fredag

Miluska Sanchez (fastlegevikar for Aleksandra Narkowicz): mandag, torsdag og fredag

Ahmed Jamal (fastlegevikar for Charlotte Olafsen): Mandag, onsdag og fredag

 

  

Fråver/permisjonar/kurs:

Irina Vadset: 

Mette-Marit Varmedal: 

Charlotte Olafsen: Borte mars-mai 2023

Gabriel Azour: Borte 140423

Sabine Relling Bredeli:  

Aleksandra Narkowicz: borte mars -mai 2023

Amshala Skanthees: borte 180423

Fastlegevikar Miluska Sanchez: 

LIS1 Ibrahim Abd-Allatif: Borte 190423-250423

Fastlegevikar Ahmed Jamal

 Aktuelt

Endring av timebestilling

11. april 2023

SMS bestilling vil bli avvikla frå 14. april.

Ny bestillingsmåte vil vere vil vere via PasientSky-app. Denne vil vere aktiv frå 19. april. 

PasientSky-app kan lastast ned på både IOS og android. 

Stengt legesenter

27. mars 2023

Grunna oppgradering til nytt journalsystem må legesenteret halde stengt 17. og 18. april. Det vil også vere redusert kapasitet i dagane etter. 

Det er opent for akutthjelp.

 

Ny fastlege

24. januar 2023

Dr. Amshala Skanthees tek over fastlegelista til dr. Gitte Vinther frå 01.mars 2023. Ho har tidlegare vore fastlege ved Brattvåg legekontor og kjem opprinneleg frå Ulsteinvik. 

Nye lokaler og adresse

9. april 2021

Frå måndag 19.april er vi klare i nye lokaler i Helsehuset Stella. 

Ny besøksadresse er Brugata 6

To dagars bestillingstid på reseptar

9. november 2020

Vi har inntil to dagar bestillingstid på reseptar.

Dersom du bestiller resept via app, heimeside eller SMS, vil du ikkje lenger få beskjed om at resepten er klar. Du kan innan to dagar hente den på det apoteket du ønsker.

Du kan også sjekke status på reseptane dine på minereseptar.no, der vil du også få opp kor mange uttak du har igjen.

Informasjon ang Koronavirus

9. mars 2020

Vi henviser til kommunen sin nettsider:

 www.vestnes.kommune.no

 

 

Ålesund legevakt og overgrepsmottaket skiftar besøksadresse

17. mars 2017

I løpet av mars månad vi Ålesund legevakt og Overgrepsmottaket flytte fra eksisterande lokale og over i nytt bygg. Dei kjem til å flytte i nytt bygg på vest-sida av Ålesund sjukehus, dette vil også medføre endring av tilkomstveg. Innkjøring vil no vere får Borgundfjordvegen.

Ny adresse er:

Ålesund lokalmedisinske senter

Åsesvingen 16

6017 Ålesund

 

Telefonnummer er det same som tidlegare: 116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

25. august 2015

 Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra.

Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

 

Ring først!

 

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

· Fastlegen din i åpningstiden

· Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

· 113 når det er akutt og står om liv

Endring i telefontider ved Vestnes legesenter

10. mars 2015

Etter eindel fokus i lokalmedia rundt telefontilgjengelighet har  kommuna beslutta at legesenteret skal ha vanlig telefontid også mellom kl. 12-13 med effekt frå 10/3-15.

 Ein vil presisere at legesenteret aldri har hatt stengt i dette tidsrommet tidligere - det har vore mogleg å ringe eit eget direkte ØH nummer som har vore opplyst både på svarer og heimeside.

For publikum vil vi understreke at ein uansett ALLTID skal ringe 113 dersom det oppstår behov for akutt medisinsk hjelp - - dette sikrer riktig varsling av  nødvendige hjelpeinstanser (også ambulanseressurser) om det er indisert. Ein vakthavende lege  er alltid i beredskap  frå kl. 08-1530 lokalt (deretter tar interkommunal legevakt over beredskapen).

Legesenteret har som overbyggande mål  å skape eit medisinsk tilbud som er best mogleg for innbyggarane. Dersom ein har misnøye/forslag til endringer ynskjer ein  at ein først og fremst gjev direkte tilbakemelding til driftsleiar.

Ny legevaktsordning for Vestnes kommune

18. desember 2014

Frå 1. januar 2015 vert innbyggarane i Vestnes kommune knytt til Legevakta for Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog

På natt vil Vestnes kommune vere tilknytt legevakta i Ålesund

På kvardag frå kl. 08.00 til 15.30 har Vestnes legesenter ansvar for øyeblikkelig hjelp som før.

 

Aktuelle telefonnummer etter 1. januar 2015:

Ved akutt behov for legehjelp: 113

Øyeblikkeleg hjelp utanom kontortid ( kl.1530-0800 og helg)  legevaktsnummer:

116 117

Øyeblikkeleg hjelp i telefontida til legesenteret: 71184100

Øyeblikkelig hjelp/behov for ØH kontakt med legesenteret på kvardagar utanom telefontid ( kl 08-09): 974 96 602

 

Telefontid Vestnes legesenter: kl 09.00-15.30

 

Opningstider legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog:

(Legevakta er bemanna med hjelpepersonal i tillegg til vakthavande lege i opningstida)

Kvardager: kl. 15.30-22.00

Laurdag, søndag og helligdagar: kl. 08.00-22.00

Legevakta er på Sjøholt i underetasjen på sjukeheimen, er skilta frå hovedvegen.

Legevakta i Ålesund har besøksadresse Åsehaugen 5, bygget er på nordaustlege hjørnet av Ålesund sjukehus.

 

Les flere nyheter