SMS bestilling vil bli avvikla frå 14. april.

Ny bestillingsmåte vil vere vil vere via PasientSky-app. Denne vil vere aktiv frå 19. april. 

PasientSky-app kan lastast ned på både IOS og android.