Senteret sitt bannerbilde

Vikedal Legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Info. om åpningstider i sommer

15. juni 2018

Fastlegene her ved Vikedal legekontor har ferie:

Dr. Niels S. Stuhr har ferie fra 25.06 tom 16.07.

Dr. Harald Knudsen har ferie fra 26.07 tom 10.08.

  

Laboratoriet holder åpent disse dagene:

 

Uke 25: mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Uke 26: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Uke 27: mandag, tirsdag og onsdag

Uke 28: mandag, tirsdag og onsdag

Uke 29: mandag og tirsdag

Uke 30: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Uke 31: mandag og tirsdag

Uke 32: mandag og tirsdag

 

 

 

EGENANDEL HOS LEGE

13. oktober 2017

 

Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

En hyggelig lege gir en god behandling.
 
Foto: Helfo/Morten Rakke

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1.

Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling. Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Hovedregel for betaling hos lege

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

 • barn under 16 år
 • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
 • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav (inkluderer soldater i førstegangstjeneste)
 • gravide på svangerskapskontroll
 • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

Betaling hos legespesialister

Noen ganger henviser fastlegen deg til en legespesialist, for eksempel lege som holder til på sykehus. Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos fastlegen som hos legespesialisten, dersom legespesialisten har en avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Under finner du lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over legespesialister som har inngått avtale med Helfo:

Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme for legespesialist som for fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd.

Du må betale for hele behandlingen selv, dersom du går til legespesialist som ikke har driftstilskudd. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege.

 

Egenandeler og frikort

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2017 er 2 205 kroner.

Legen skal ha prisoppslag over de vanligste egenandelene og andre utgifter.

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 152 kroner 257 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 201 kroner 305 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 205 kroner 328 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 240 kroner 363 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 345 kroner ?
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 54 kroner ?
Laboratorieprøver 54 kroner ?
Røntgen 245 kroner ?

 

INFLUENSAVAKSINE

13. oktober 2017

Du kan nå bestille legetime for å få influensavaksine.

 Influensavaksinering:

 Risokogrupper som er råda til å ta vakiner:

Aktuelle for personer med økt risiko for komplikasjoner etter influensa eller der influensa kan være en urimelig stor belastning:

 • Alle som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig eller på sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Voksne og barn med:
  • Kroniske luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet
  • Kroniske hjerte-karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Sykdommer som gir nedsatt motstandsdyktighet mot infeksjonssykdommer
  • Diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Svært alvorlig fedme, d.v.s. kroppsmasseindeks (KMI) over 40 kg/m2
 • Helsepersonell som skal ta hånd om pasienter i risikogruppene
 • Anbefales også til nærkontakter til personer som ikke bør få influensa

Frå 1. september 2015 har legevakta same telefonnummer i heile Noreg.

21. august 2015

Frå 1. september 2015 har legevakta same telefonnummer i heile Noreg.

Legevakt-logo - BildeKlikkForStorVersjon

Frå 1. september har legevakta same nummer i heile landet. Det sekssifra nummeret 116117 (utalast: hundreogsektsten-hundreogsytten).

 

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Norge du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

 

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekkja øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

 

Det gamle nummeret til legevaktsentralen vil fungere som før: 53655555

 

Det kan brukast dersom ein ynskjer å nå ei anna legevakt enn der ein oppheld seg. Dette kan være naudsynt for eksempel om ein ringjer for eit sjukt familiemedlem som oppheld seg i ein annan kommune.

 

Ring først:
Legevakta er open for telefonkontakt heile døgnet. Det er i dei fleste tilfelle best at du ringjer på førehand for å få ei vurdering av situasjonen og tilbod om relevant hjelp.

 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
 • Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
 • 113 når det er akutt og står om liv. 

Helserespons App'en er klar

26. september 2014

 

Nå er Vikedal legekontor tilgjengeleg på appen frå Helserespons. Appen kan du laste ned slik at du kan bestille legetime, reseptar eller anna via denne på mobiltelefonen din.

 

Med denne appen kan pasienten trygt bestille legetime, resept eller gjøre andre henvendelser til sitt legekontor. 

Appen har navnet HelseRespons, den er tilgjengelig nå og kan lastes ned:

 

for iPhone/iPad fra App Store informasjon se: https://itunes.apple.com/no/app/helserespons/id889988148?mt=8  )

for Android fra Google Play informasjon se: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.wtw.helserespons.android&hl=en )

 

Ved første gangs bruk angir pasienten navn, fødselsdato, mobilnummer samt en personlig kode som benyttes ved pålogging. Når henvendelsen skal sendes velger pasienten legekontor (som velges fra en liste over alle legekontorer som har denne tjenesten). Legekontoret kan lagres slik at man slipper å velge dette igjen ved neste henvendelse. 

 

Dersom henvendelsen gjelder andre en deg selv, kan du velge:

Bestillingen gjelder andre.

Her kan du da legge til person/personer.

 

Tjenesten koster 6 kr per mottatte melding.Normalt to meldinger – bekreftelse og timeavtale.

 

Hvor er legen din når den ikke er på Vikedal Legekontor?

23. november 2012

Legen din jobber forskjellige steder i kommunen. Den kan være tilsynslege på helsestasjon, sykehjem/omsorgssenter, fengsel. Legen kan være i møte med NAV, skole, psykisk helse. Legen kan være på akutte oppdrag, eller besøk hos sengeliggende pasienter. I tillegg må alle leger reise på kurs og utdanning  i blant.

Så når du ikke treffer på legen din, betyr det ikke at legen din ikke er på jobb :) men det kan være at legen din jobber en annen plass akkurat den dagen! Vi skal hjelpe deg så godt vi kan. Det vil som regel være minst 1 lege på jobb som skal ta seg av deg ved akutte problemstillinger. Dersom det ikke er ledig kapasitet hos oss, vil du bli henvist til daglegevakten. Oftest kan du vente til neste dag, da er kanskje legen din  tilbake på jobb ved legekontoret.

Håper på forståelse!

Legene ved Vikedal Legekontor                            

 

 

Bestilling av resepter

24. januar 2012

Vennligst ring/send sms dagen før du har tenkt å hente ut resepten.

 

SMS

22. november 2011

Viktig!

Når en skal sende sms med  ønske om reseptbestilling/sykemelding/prøvesvar er at vi får info om dette skal hentes  ved legekontoret, eller om resepte evt. skal sendes pr post, eller faxes til Ølen Apotek.

 

For bestilling av kontrolltime må en rekne med at det er  2 - 3 ukers ventetid.  Dersom du ikke kan vente så lenge må du presisere hva det gjelder i sms'en.   

 

Dersom du mener du må ha time samme dag, må du kontakte oss på tlf 53 65 55 40.