Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Rauland legekontor

8. november 2019 kl. 08:04

Rauland legekontor har ope måndag-tysdag-torsdag. Enkelte dagar / veker blir kontoret stengt utover dette grunna fråvær hjå legen.

For november -desember er fylgjande ekstra dagar stengt:

 • Jolestenging f.o.m. 23.12. - t.o.m. 01.01.20

Ane Maren Martinsen byrjar att etter permisjon 23.09.19. Ho skal då ha redusert stilling med fri kvar fredag.

Edland legekontor

8. november 2019 kl. 07:56

Edland legekontor er ope måndag -tysdag -fredag. Enkelte dagar /veker kan kontoret bli stengt utover dette grunna fråvær hjå legen.

I november og desember er fylgjande dagar ekstra stengt:

 • fredag 08.11.
 • fredag 06.12.
 • heile veke 50
 • heile veke 51
 • jolestenging f.o.m. 23.12. t.o.m. 03.01.20

INFLUENSAVAKSINASJON for sesongen 2019 /2020

8. november 2019 kl. 07:48

Det er framleis mogleg å få influensavaksine kvar torsdag på Vinje legekontor og på utekontora på Rauland og Edland etter avtale

Vaksinen kostar kr. 200,-

Lurar du på om du er i målgruppa?

Influensavaksine vert tilrådd spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester).
 • Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksinasjon
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Born og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg vert influensavaksine tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til pasienter med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Folkehelseinstituttet 2019

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500