Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Endring i telefontid med lege

4. april 2019 kl. 10:07

Fastlegane og LIS1-lege vil frå 01.05.19 ha telefontid berre på måndagar og fredagar frå kl 08.15 -08.45.


Telefontida med lege skal berre brukast til kontaktar av administrativ karakter. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

15. mars 2019 kl. 14:46

Rauland legekontor
Rauland legekontor opnar att etter mellombels stenging måndag 01.04., og skal vere ope 3 dagar i veka:
Måndag -Tysdag -Fredag fram til påske.

Etter påske,dvs f.o.m. torsdag 25.04. og ut mai vil kontoret ha ope 4 dagar i veka: måndag-tysdag-torsdag-fredag.

Fastlegevikar for Ane Maren Marhtinsen er Ashraf Fathpour Pakzad. Onsdagar og dei torsdagar Rauland er stengt har ho kontordag ved legekontoret i Åmot.

Edland legekontor

11. mars 2019 kl. 14:32

Edland legekontor er i mars heilt stengt f.o.m. 26.03. t.o.m. 03.04. grunna fråver for legen.

I april er Edland legekontor stengt:

01.04., 03.04. og i påska ( 15.04. -22.04.)

Kontakt Vinje legekontorved behov

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje


Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon: 35062500