Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Edland Legekontor

17. februar 2020 kl. 08:54

Edland legekontor er ope måndag -tysdag -fredag. Enkelte dagar /veker kan kontoret bli stengt utover dette grunna fråvær hjå legen.

Aram Isik arbeider ved legekontoret i Åmot onsdag og torsdag. Han har admistrasjonsdag på torsdag.

I mars og april er kontoret ekstraordninært stengt fylgjande dagar.

  • fredag 06.03
  • veke 15 - Påska
  • fredag 17.04
  • mandag 20.04

Edland legekontor

6. januar 2020 kl. 14:07

Edland legekontor er ope måndag -tysdag -fredag. Enkelte dagar /veker kan kontoret bli stengt utover dette grunna fråvær hjå legen.

Aram Isik arbeider ved legekontoret i Åmot onsdag og torsdag. Han har admistrasjonsdag på torsdag.

I mars og april er kontoret ekstraordninært stengt fylgjande dagar.

  • fredag 06.03
  • veke 15 - Påska
  • fredag 17.04
  • mandag 20.04

 

Prosjekt HelseSamArbeid - helsefremjande samarbeid for å styrkje arbeidsdeltaking

21. november 2019 kl. 18:57

HelseSamArbeid i Vinje kommune.

Vinje kommunen deltek for tida i eit utviklings- og forskingsprosjekt som involverer legetenesta i kommunen. Prosjektet er eit helsefremjande samarbeid som skal bidra til at sjukemelde innbyggjarar får tidleg og målretta oppfølging. Dei fleste som blir sjukemelde for 14 dagar eller meir, vil bli spurt om å delta i prosjektet. Deltakinga er frivillig. Den sjukemelde vil få naudsynt informasjon frå fastlege / lege som sjukemelder om kva deltaking inneber.

Føremålet med prosjektet er at kommunen skal utvikle koordinerte tenester ved å styrke samhandlinga mellom den sjukemelde, fastlege, arbeidsgjevar, NAV, bedriftshelseteneste, andre helsetenester i kommunen og i spesialisthelsetenesta.
Målet er at den sjukemelde skal få rett tiltak til rett tid, og naudsynt hjelp til å koma tilbake i arbeid.

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500