Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Me ynskjer å gjera kontakten med oss så enkel som råd. Det er difor lagt tilrette for å kontakte oss her. Du kan nytte knappane over for timebestilling og reseptfornying. Same funksjonane finn du også på helserespons-appen.

Du kan også kontakte oss pr telefon:

 

Brosjyre - slik nyttar du legevakta best

NYTTIG INFORMASJON


Redusert kapasitet mandag 6 desember

25. november 2021 kl. 09:08

Mandag 6 desember vil legekontora ha redusert kapasitet grunna internundervising og opplæring. Rauland Legekontor vil vera stengd fra kl 11.30

Helsing Vinje Legekontor

 

Nytt journalsystem på legekontora

8. november 2021 kl. 12:51

Me har nyleg tatt i bruk nytt journalsystem på legekontora. Det tek ein del tid å lære seg dette, og me ber om forståing for noko auka ventetid og sakshandsaming. Dei tilsette treng noko tid for å nytte seg av dette verktøyet på ein god og effektiv måte.

 

Timebestilling, resepter og andre tenester vil etterkvart bli tilgjengelige via HelseNorge.

 

På førehand takk for forståelse.

 

Med helsing

Kenneth Haugland

Avd.leiar ved legeavdelinga

Overgang til nytt journalsystem på legekontora

12. oktober 2021 kl. 09:04

Vinje Legekontor har redusert drift frå 27.10-05.11 grunna innføring av nytt pasientjournalsystem i både Vinje og Tokke Kommune. Kontoret har heilt stengd frå 27.10 kl 09.30 og heile 28.10. Rauland Legekontor vil og vere stengd 28.10.  Men desse dagane kan ein ved behov ringe Tokke Legesenter på telefon 35 07 55 60, 116117 eller 113. Noverande heimeside til legekontoret vil vere oppdatert inntil me eventuelt får ny. Det nye journalsystemet opnar opp for heilintegrasjon med https://helsenorge.no. Dette vil vera aktivt frå og med 29.10.21. Resepter frå pasienter i Tokke må ordnas i Tokke før kontoret stenger eller etter at systembyttet er gjort.

 

Helsing Legeavdelinga

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 RaulandTelefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag og torsdag 08.00 - 15.30

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Midlertidig stengd

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Telefonane er stengde mellom kl 11.30 og 12.30. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring legevakta på 116 117 eller ved akutt hjelp 113.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500