Tilsette


Anniken Holen

Fastlege

Ho jobbar som kombinert fastlege og sjukeheimslege.

Marius Opsahl

Kommuneoverlege og fastlege

Han er kommuneoverlege og fastlege med kontorstad i Åmot. Han er tilgjengeleg for sine pasientar måndag og tysdag.

Jens Henrik Førstøyl Jebsen

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad i Åmot, og har fri kvar torsdag. For tida i permisjon

 

Madeleine Isik

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad i Åmot kvar dag.

Ane Maren Martinsen

Fastlege

Ho er fastlege med kontorstad på Rauland og Åmot legekontor måndag og tysdag. Torsdag er ho i Åmot. Ho har administrasjonsdag kvar onsdag i Åmot.

 

 

 

Aram Isik

Fastlege

Han er fastlege med kontorstad Åmot legekontor. På onsdag har han administrasjonsdag ved legekontoret i Åmot.

Martine Addison

LIS 1 (turnuslege)

Turnurslege, og jobbar på alle lister.

Rahini Mehanathan

LIS 1(turnuslege)

Turnuslege og jobber på alle lister

Saaed Aminpour

Vikarlege

 Vikar på lista til Jens Henrik Jebsen

 

Anders Holen

Fastlege

Fastlege med kontorstad Åmot og Edland. I Edland mandag og tirsdag oddtalsveker, på tirsdager i partalsveker.

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.


Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland


Telefon 35 06 27 30
Ope måndag og tysdag 08.00 - 15.30. Ope torsdag kl 08.00-12.00, då kun med hjelpepersonell.

Edland legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope mandag og tirsdag i oddetalsveker. Ope tirsdager i partalsveker.

Fastlegane og turnuslegen har telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Telefonane er opne frå 08.15 - 11.00 og 12.30 - 14.30. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring legevakta på 116 117 eller ved akutt hjelp 113.

Kontakt oss

Vinje Legekontor


Telefon: 35062500