Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vinstra Legekontor

Vinstra Legekontor ligg nord for Vinstra sentrum, nede ved Laugens austside og nord for det Hollandske Gjestehus. Sjå kartlink her: Kart Vinstra legekontor

Legekontoret har 7 fastlegar, 1 turnuslege og 9 medarbeidere. I tillegg har vi vikarar.

Dersom du ønskjer fastlege hos oss eller bytte fastlege må du kontakte Helsenorge tlf. 23 32 70 00 (0800 - 1530 på hverdager) eller via nettside - klikk her: helsenorge.no Forutan oversikt over fastlegar kan du her også finne anna nyttig informasjon om: 

  • korleis gi førstehjelp
  • giftinformasjon
  • korleis unngå smitte fra m.a. kjæledyr
  • håndhygiene
  • gratis kondom
  • etc.

 

Vinstra legekontor har og eit "utekontor" i Skåbu, her er det åpent måndag og onsdag. Tlf. 61 21 6519

 

Vakttelefon/legevakt tlf: 116117

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113

 

Vi er ikkje tilgjengelige på e-post. 

Informasjon om kommunen vår, finn du her: Nord-Fron Kommune

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

INFLUENSAVAKSINERING 2020

10. oktober 2020

I Noreg varer influensasesongen normalt frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å vera best mogleg beskytta.

Vi tilrår Influensavaksine til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko, barn og voksne med hjerte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, kronisk nevrologiske sjukdom eller skade, svekket immunforsvar inkl. pårørande, personar med alvorlig overvekt (BMI over 40) samt helsepersonell.

Er du i tvil, spør fastlegen din.

Pris pr. influensavaksine er kr 50,-. (gratis for dei med frikort)

Ta kontakt med Vinstra legekontor 61 21 63 00 for timebestilling.

Koronavirus

23. april 2020

Informasjon om Korona finner du hos Folkehelseinstituttet, åpne linken under

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Legevakt tlf nr. 116117

22. juni 2018

 

Legevakt i Fron er alle dager fra kl. 08.00-23.00.

Fra  kl. 23.00 – 08.00 er det legevakt på Lillehammer.

Ved øyeblikkelig hjelp ring 113.