Frå fyste mars starter Kjetil Bjerke opp som ny fastlege. Han vil overta pasientane som tidlegare gjekk til Daniel Harvei. I tillegg vil nokon pasientar flyttast over frå dr. Myrseth til dr. Bjerke. Kven personar som flyttast over, skjer ved eit heilt tilfeldig utval og blir avgjort hos HELFO i Tønsberg. Legekontoret har inga innflytelse over kven som flyttast over.