Har du behov for krykke(r) kan du kjøpe de hos oss

Pris:

  • 1 krykke                            kr 125,-
  • 1 ispigg                             kr  85,-
  • 2 krykker                          kr 250,-
  • 2 krykker m/ispigger          kr 420,-