Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Generell informasjon

Flyttemelding og navneendring må meldes folkeregisteret. Legesenteret oppdateres månedlig om slike endringer direkte fra fastlegekontoret. Andre endringer som f.eks. endret telefonnummer eller ny arbeidsgiver gir du beskjed om til kontorpersonalet i resepsjonen, før konsultasjonen hos legen.

Wernergården legesenter er med i fastlegeordningen. Prisene ved senteret er derfor regulert av Normaltariffen, en avtale mellom HELFO og Legeforeningen.
All betaling skjer kontant eller via betalingsterminal. Personer med frikort eller barn under 16 år må likevel betale for materiellkostnader, medisiner el. vaksiner, da frikortet kun gjelder egenandelsbeløpet ved konsultasjonen.

Du trenger ikke ringe oss om prøvesvar, da du vil få beskjed pr. brev eller telefon dersom prøvene viser at det er behov for kontroll eller videre oppfølging. Vi har dessverre ikke kapasitet til rutinemessig å gi tilbakemelding om alle normale prøvesvar.