Senteret sitt bannerbilde

Legekontoret i Bardu

Velkommen til våre hjemmesider! På disse sidene kan du bestille time og resepter, samt finne informasjon om og fra legekontoret i Bardu. Gi beskjed om du ønsker time på kontoret, videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon. Ved spørsmål som kan besvares elektronisk sender du en e-konsultasjon. For tirden må det dessverre påregnes ventetid på vanlig time. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på er du velkommen til å kontakte oss på telefon. 

  

 

 

 Aktuelt

29. juni 2022

Sommeren er over oss og med det ferieavvikling. Bardu legekontor vil i perioden uke 26-36 kjøre med redusert bemanning på lege og medhjelpersiden.

I denne perioden vil vi i hovedsak måtte prioritere øyeblikkelig hjelp.

Øvrige legetimer som kan vente settes opp til høsten.

Bardu legekontor ønsker alle riktig god sommer.

 

 

29. juni 2022

1 juli går Anne Hensrud av med pensjon og de som har henne som fastlege har nå mottatt melding om ny fastlege.

Annes liste fordeles på to fastleger som vi i Bardu kjenner godt fra før:

Manuel Perez og Sigrid Perez Wang.

I tillegg overtar Hege Hammer som avdelingsleder på Bardu legekontor fra 1 juli.

Lykke til med pensjonisttilværelsen Anne.