Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Legekontoret i Bardu

Bardu legekontor har nå tatt i bruk HelseNorge.

Der kan du bestille time, resepter og sende e-kontakt, e-konsultasjon til fastlege/legekontoret.  

  

 

 

 Aktuelt

Endringer ved Bardu legekontor

26. august 2022

Fra 1.9.22 vil det bli noen endringer på fastlegelistene ved Bardu legekontor:

- 1 sept starter Therese Chruickshank som fastlege hos oss, hun overtar deler av Sufian Butt sin liste. Sufian har sagt opp sin stilling i Bardu kommune.

- Silje Fosse går ut i foreldrepermisjon 5/9.
 
- 22.08. startet Stina Michelle Pettersen som vikar hos oss, hun skal vikariere på Silje Fosse sin fastlegeliste fra 5/9-22. Er på kontoret partallsuker. 

- 15.9.22 kommer en dansk vikar som heter Johanne Wessels, hun skal vikariere på Elise Utne sin fastlegeliste.

- Ellen Poppe Skipenes slutter som fastlege hos oss, og hun har sin siste arbeidsdag her 16/9. Det jobbes med å finne vikar til denne listen

 

Noen av våre leger har redusert antall pasienter på listen, samtidig som det er opprettet 2 nye legehjemler.

Noen av våre innbyggere vil få brev om at de står knyttet til en fastlegeliste som som pr i dag ikke har lege. Denne reduksjonen gjøres av Helfo.

Det jobbes med å få ansatt leger knyttet til disse to fastlegehjemlene.

29. juni 2022

Sommeren er over oss og med det ferieavvikling. Bardu legekontor vil i perioden uke 26-36 kjøre med redusert bemanning på lege og medhjelpersiden.

I denne perioden vil vi i hovedsak måtte prioritere øyeblikkelig hjelp.

Øvrige legetimer som kan vente settes opp til høsten.

Bardu legekontor ønsker alle riktig god sommer.

 

 

29. juni 2022

1 juli går Anne Hensrud av med pensjon og de som har henne som fastlege har nå mottatt melding om ny fastlege.

Annes liste fordeles på to fastleger som vi i Bardu kjenner godt fra før:

Manuel Perez og Sigrid Perez Wang.

I tillegg overtar Hege Hammer som avdelingsleder på Bardu legekontor fra 1 juli.

Lykke til med pensjonisttilværelsen Anne.