HelseRespons logo Driftsstatus
LØSNING

Dialogløsninger for enkel og sikker oppfølging av pasientene.

Bestill prøveperiode

Spesialister

Om deres kontor har avtale med det offentlige eller leverer private helsetjenester, så er det viktig at pasientene deres får informasjon om oppsatt time og nødvendige forberedelser som kreves, samt informasjon i sikker kanal om eventuelle prøveresultater etter gjennomført konsultasjon.

Les mer

Fastleger

Deres legekontor vil kunne ha stor nytte av våre dialogløsninger som samspiller godt med offentlige tjenester. Med en slik løsning vil det være enkelt for alle pasientgrupper å bestille time til legen, fornye resept, eller ta kontakt med kontoret uten å måtte ringe inn via telefon.

Les mer

Helsestasjoner

Helsestasjoner som leverer tjenester til flere pasientgrupper vil med våre løsninger effektivt kunne administrere vaksinasjoner og kalle inn til årlige helsekontroller.
I tillegg er det enkelt å håndtere henvendelser hvor pasientene tar kontakt for råd og veiledning.

Les mer

Behandlingssenter

For større spesialist- eller behandlingssenter er det viktig med effektiv pasientoppfølging.
Våre løsninger sikrer at pasientene får informasjonen de trenger og påminnelse om oppsatte avtaler. I tillegg vil pasientene kunne henvende seg til kontoret uten å måtte ringe inn via telefon.

Les mer