Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

For Henvisende Leger

 

Informasjon til henvisende leger: 

Vi har svært stor pågang, ikke minst spørsmål vedrørende hud-neoplasier. Vi klarer ikke å ta unna alle og ventetiden er for øyeblikket økende. For de som ikke blir prioritert, vil ventetiden bli > 6 måneder. 

Det er viktig at det foreligger en klar problemstilling i henvisningen med beskrivelse av hudforandringene der morfologi og størrelse tydelig fremgår. Mangelfulle henvisninger vil bli returnert. Ved uklare utslett, spørsmål om basalcelle-carcinom mm oppfordrer vi til å ta stansebiopsi – se link til instruks.

Instruksjon i å ta Stansebiopsi

Nevi:

Enkeltstående eller få nevi der det foreligger usikkerhet mtp malignitet, anbefaler vi at exideres, alternativt kontrolleres etter 2-3 måneder med eksakte mm mål. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å vurdere alle pigmenterte lesjoner/nevi.

Acne: 

Vi har svært stor pågang mht acne pasienter.

Før henvisning til oss, er det viktig at pasienten er forsøkt behandlet med resept-belagte midler - i henhold til retningslinjer. Er det sannsynlig at det er snakk om Isotretinoin behandling, må pasienten stå på sikker prevensjon (P-piller, spiral el tilsv) og må ha stått på dette min en mnd før Isotretinoin behandling kan påbegynnes. Isotretinoin behandling påbegynnes kun unntaksvis i vår og sommer månedene. Henvisende lege kan måtte foreta kontroller.

Siden dette er en problemstilling som ofte legger beslag på flere konsultasjoner, vil vi i enkelte tilfeller og perioder be om at de henvises andre steder. Dette for at de ikke skal fortrenge for mange andre pasienter med like stort eller større behov for hjelp. 

Skabb:

Retnginslinjer for behandling av påvist skabb er nøye beskrevet av Folkehelseinstituttet og må følges:

Skabb - veileder for helsepersonell