Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

BJORBEKK fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

BJORBEKK 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Betaling og priser

Priser

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.

Prisliste

Priser hos fastleger som gjelder fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege
På dagtid: 160,-
På kveldstid, legevakt: 280,-
Tillegg ut over 20 min, repeteres per påbegynte 15 min: 10,-

Sykebesøk
Dagtid: 223,-
Kveldstid:357,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
Konsultasjon: 52,-
Sykebesøk: 38,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
Pris: 58,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
Pris: 69,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
Pris: 59,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
Pris: 57,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon / sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
Pris: 116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.: 64,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.: 97,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.: 138,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.: 189,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
Pris: 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes
Hos allmennlege: 168,-
Hos spesialist: 273,-

 

Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.
** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort uansett klasse 500
 
Kommunale: 250
TT-kort
Parkeringstillatelse forflytningshemmede
 
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse: 250
Korte helbredsattester
Erklæring fritak fra HV-øvelse
Attest ved utveksling
Scooterdispensasjon
 
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse: 750
Politihøyskolen
Studentutveksling utland
Attest for fosterhjem
Norsk motorsportforbund
 
Andre legeerklæringer 
Små: 100
Mellomstore: 200
 

Helseerklæringer 

  

Røykdykkerattest 

1500  

Sjømannsattest + offshoreattest 

3500     

Sjømannsattest 

2000                  

Offshoreattest  

2000 

Yrkesdykkerattest 

3000 

Fritidsdykker/sportsdykker 

1500         

Offshoreattest + røykdykkerattest  

3000                  

Sjømannsattest + offshoreattest + røykdykkerattest 

4000