Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vikarlegeordning


Bokn legekontor og kommunen har inngått ei vikarordning med dr. Egenberg ved Hegren Legesenter i Aksdal for våre listepasientar. 

Dersom du treng snarleg legehjelp ringer du 

Bokn legekontor ( 52 75 25 40) i åpningstida vår og

Bokn legevakt (52 74 85 22) på alle andre tidspunkt.

Så lenge det er lege på Bokn vil det etter behov verte ordna time på kontoret eller heimebesøk.

Ved planlagt stenging av Bokn legekontor - feriar eller kurs - kan pasientar tilhøyrande Bokn legekontor ringe Hegren legesenter for time, tlf  52 75 88 00 (telefontid kl. 08 -11.00 og 13.00 – 14.00). Dette vil då vår telefonsvarar informere om. 

Dersom legen på Bokn er fråverande vil Bokn legevakt etter behov kontakte Dr Egenberg på Hegren legesenter i Aksdal. Han vil då sørge for at rett helsehjelp vert ordna.

Vi freistar å annonsere stenging av legekontoret i god tid slik at du som  treng å ordne reseptar, sj.mld , attestar m.v kan få gjort det her på Bokn.