Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss

Bø legesenter flytta inn i Hellandvegen 10 i januar 2008, då var lokala heilt nye. Me er sju fastlegar og ein turnuslege. Fastlegane har driftsavtale med kommunen, men er private næringsdrivande og organisert i eit AS. Tre av fastlegane er spesialistar i allmennmedisin som tek fornying av spesialiteten kvart 5.år. Dei andre fastlegane er godt i gang med fyrste spesialiseringa. Det er tilsett ein sjukepleiar, ein medisinsk sekretær og seks helsesekretærar.