Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Skiftestove

På skiftestova blir det gjort sårskift, injeksjonar, øyreskylling, vurdering av småskadar, fjerning av sting, EKG, spirometri og 24 timars blodtrykksmåling.

Det må bestillast time for avtale på skiftestova og ein del av prosedyrane må avtalast med lege på førehand.