Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

FRAKK fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

FRAKK 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Frakkagjerd Legesenter

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten mellom oss og deg som pasient så enkel som mulig, og har derfor tilrettelagt for bestilling via SMS og via vår hjemmeside. Du kan også kontakte oss på telefon. 

NB: Medisinske spørsmål(E-konsultasjon) til lege med svar over sms/pasientpost/telefon blir belastet samme beløp som på oppmøtetime, som for tiden er kr 170,-.

E-konsultasjon kan kun benyttes når det ikke kreves fysisk oppmøte. 

(Blant annet sykemelding, legeerklæring, enkelte resepter, henvisninger, søknader og lignende krever fysisk oppmøte)

Du vil i tillegg finne informasjon om legesenteret her. 

Aktuelt


FERIE SOMMER 2024

13. mai 2024

Lege Memunat A. Ajetunmobi har ferie uke 29-31.

Lege Leif Steffensen har ferie uke 32-35.

* Ønskelig at pasienter som går tom for faste medisiner i ferien til sin fastlege sender forespørsel om reseptfornyelse i GOD TID før, da det vil bli lenger ventetid under ferie. *

Legetimer som bestilles i perioden din fastlege har ferie må vente til legen er tilbake på jobb, såfremt det ikke er akutt.  

Trenger du forlengelse av sykemelding må du ta kontakt i god tid før sykemeldingen går ut. Kan eventuelt avbestilles hvis det viser seg at du ikke har behov for forlengelse. 

 

Informasjon vedr. fastlege Ali Al-Hassan

24. april 2024

Fastlege Ali Al-Hassan har sluttet i jobben som fastlege på Frakkagjerd legesenter. 

Lege Leif Steffensen starter opp i vikariat fra 29.04.24, og vil da overta pasientlisten til Al-Hassan. 

Ved spørsmål vedr. dette er det ønskelig at pasienter tar kontakt via sms, eller via Helserespons sin app for å unngå stor belastning på telefon. 

Ikke lenger egenandelsfritak for covid-19

21. november 2023

Helse- og omsorgsdepartementet har fra 20.11.23 med øyeblkkelig virkning vedtatt å fjerne covid-19 fra sykdomslisten over allmennfarlige smittsomme sykdommer. I tillegg oppheves siste rest av covid-19 forsikriften.

 

IKKE LENGER EGENANDELSFRITAK

Endringen gjør at det ikke lenger er egenandelsfritak for koronarelaterte problemstillinger. Covid-19 er nå i samme kategori som influensa og RS-virus. Det innebærer at pasienter med covid-19 nå på lik linje med andre luftveisinfeksjoner, må betale egenandel for legekonsultasjoner og selvtester. Det vil si at retten til gratis selvtester og legekonsultasjon faller bort. 

Det vil fortsatt ikke være mulig å komme til fysisk legetime mens du har covid-19, dette er for å skåne pasienter og ansatte for smitte. 

Økende covid-19 smitte

18. september 2023

På grunn av økende covid-19 smitte må alle pasienter med time som har forkjølelsessymptomer ta en covid-19 hurtigtest før de kommer til time. Pasienter med covid-19 skal ikke møte opp på legekontoret på grunn av risiko for smitte til ansatte og andre pasienter. Ta kontakt på telefon eller helserespons om dette gjelder deg. 

VIKTIG MELDING TIL PASIENTER FRA NEDSTRAND LEGEKONTOR

14. februar 2023

Fra 01.03.23 blir alle pasienter tilhørende Nedstrand legekontor flyttet over til Aksdal legesenter ved lege Einar Seglem Bekken. Dette skjer automatisk, dere trenger ikke å foreta dere noe. Timer som allerede er oppsatt hos oss etter 01.03.23 vil bli avlyst, og dere må kontakte Aksdal legesenter for nye legetimer.