Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte

Person-ikon

Cathrine Coll

Autorisert helsesekretær

Person-ikon

Lars Henrik Bjørneboe

Fastlege, under spesialisering i faget allmennmedisin

Fra 01.07.2019 eneansvar for listen som han og dr. Braathen har hatt sammen de siste par år. 

Person-ikon

Viviann Sør-Reime Borge

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Jobber 50%.  Vikar for henne i 50% dr. Silje Halvorsen. 

Person-ikon

Gerhard M. Gerhardsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Person-ikon

Marianne Killi

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fra 01.01.19 deleliste sammen med Linn C. Pettersen. De har ansvar for 50 % av listen hver seg. Dr. Killi pasienter med etternavn Aa-K. Dr. Pettersen pasienter med etternavn L-Å. 

Person-ikon

Tore Kjønniksen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin. Daglig leder.

Jobber som adminitrator ved legesenteret. Fra 01.09.19 har han vikar i sin fastlegepraksis, dr. Per Arne Oftedal. 

Person-ikon

Erik Nordengen

Fastlege, under spesialisering i faget allmennmedisin

Han starter 1.3.20. Han tar over dr. Kjønniksens pasientliste og 50 % av dr. Borges liste (på varig basis). 

Person-ikon

Tine Bruen Olsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Person-ikon

Linn C. Pettersen

Fastlege, under spesialisering i faget allmennmedisin

Deleliste med dr. Killi. Permisjon fra 10.06.2019 og beregnet fram til 01.03.2020. Vikar for henne er dr. Silje Halvorsen. 

Hun har ansvar for pasienter med etternavn som begynner på L - Å.

Person-ikon

Anne Sigrid Skjærholt

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Person-ikon

Silje Halvorsen

Legevikar, under spesialisering i faget allmennmedisin

Vikar for dr. Pettersen (deleliste med dr. Killi) og 50% vikar for dr. Borge. 

Person-ikon

Per Arne Oftedal

Legevikar, under spesialisering i faget allmennmedisin

Helt vikar for Tore Kjønniksen fra 01.09.19 til 15.05.20. Delvis vikar for flere andre leger ved senteret.  

Person-ikon

Siv Berg

Autorisert helsesekretær

Person-ikon

Kristin S. Hansen

Autorisert helsesekretær

Person-ikon

Kristin Hovden

Autorisert helsesekretær

Person-ikon

Monica Skjelvand

Autorisert helsesekretær

Person-ikon

Sigrunn Skollingsberg

Autorisert helsesekretær