dr Sjønnegård vil ha vikar en tid fremover.

Det er dr Barbro Lindheim-Minde som vikarier i denne perioden og vil følge opp dr Sjønnegårds faste pasienter