Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Hjartdal legekontor

HEI!

Velkommen til våre heimesider. 

Det er tre måtar å bestille time på:

Digital dialog/HelseNorge:

1. Digital dialog, det er ei teneste mellom fastlege og pasient som gjer det mogleg med sikker kommunikasjon over internett, tenesta er gratis.

For å starte Digital dialog gjeng du inn på Helsenorge.no med BankID, vel fullt samtykke for å opne Digital dialog. Om du har opna den tidlegare, må du likevel opne personverninnstillingane i nettsida for at Digital dialog skal virke.

Frå 01.05.2024 åpna Hjartdal legekontor opp for å bestille time for ein månad fram i tid. 

2. Helserespons:

Lukkas du ikkje med det kan du nytte SMS. Då kan du gå inn på legetime til høyre i bildet, meldinga kan sendast når som helst på døgnet, tenesta er gratis.

 

3. Telefon:

Elles er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du treng det. Viktig å begrunne behovet for time.

Vi sett opp øyeblikkeleg hjelp timar kvar dag.

 

Reseptar:

Det er viktig at reseptar bestillast i god tid, minst tre dagar før dei skal hentast.

Venleg helsing frå Hjartdal legekontor.

Illustrasjon eller bilde for senter