Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Diverse

Betaling
Vi tar kun i mot kortbetaling, ikke Mastercard. Kan ta med faktura evt.(blir da med gebyr). Blir det ikke betalt får du ikke ny time/resepter.


OBS: Timer som  blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. DETTE GJELDER OGSÅ FOR BARN OG DE SOM HAR FRIKORT. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen.

Barn under 16 år skal ikke betale egenandel. Evt kun betaling for brukt materiell. 

 

Frikort
Frikort utstedes av trygdekontoret når du har betalt egenandeler opp til et beløp som er fastsatt årlig fra Stortinget. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler for de tjenestene som omfattes av frikortet resten av kalenderåret. Vær obs på at det er enkelte kostnader som ikke dekkes av frikortet.
Det finnes 2 typer frikort som gjelder for ulike tjenester. Du må selv betale egenandeler inntil du når egenandelstaket.

 

Egenandelstak 1 ("vanlig frikort") gjelder ved
-undersøkelse og behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt   (utgifter til div prøver og evt bandasjemateriell dekkes IKKE)
- reise i forbindelse med undersøkelse og behandling
- viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr på blå resept.

 

Egenandelstak 2 gjelder for:
- undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
- enkelte former for tannlegehjelp
- opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon hvor trygden yter stønad
- behandlingsreiser til utlandet i regi av Rikshospitalet

 

 

APOTEK

Apotek 1 Jessheim
Romsås allé 1
2050 Jessheim
Telefon: 63 99 69 50
Telefaks: 63 99 69 51
E-post: apotek1.jessheim@apotek.no              www.apotek1.no 

Boots apotek Ullensaker
Jessheim Storsenter
Storg. 6
2050 Jessheim
Telefon: 63 97 01 01
Telefaks: 63 98 32 82
E-post: ullensaker.apotek@boots.no              www.bootsapotek.no 

Jessheim Apotek
Gotaasalleen 9/11
2050 Jessheim
Telefon: 63 94 19 43
Telefaks: 63 94 19 44
E-post: jessheimapotek@apotek.no              www.dittapotek.no 

Ringen apotek
Gotaasalleen 9
2050 Jessheim
Telefon: 63 97 55 70
Telefaks: 63 97 83 10
E-post: ringen.jessheim@apotek.no              www.ringenapotek.no

 

TT-KORT
Formålet med  TT-tjenesten er at funksjonshemmede personer, som ikke kan benytte annen kollektivtransport, skal ha et transporttilbud.
Vilkårene for å godkjennes som TT-bruker i Akershus er at søkeren på egenhånd ikke er i stand til å benytte offentlige kommunikasjonsmidler, og at funksjonshemmingen har en varighet som antas å vare lenger enn 2 år. 
TT-tjenesten er ikke ment å erstatte manglende kollektivtilbud på søkerens bosted, ei heller der hvor søkeren bor for langt unna nærmeste kollektiv-holdeplass som vanskeliggjør bruk av eksisterende kollektivtilbud.
TT-tjenesten er en ikke-lovpålagt tjeneste uten egenandel som er beregnet til fritidsreiser. Reiseretten dekker ikke Rikstrygdeverkets egenandelskjøring til og fra lege, sykehus, fysikalsk eller poliklinisk behandling. Reiseretten dekker  heller ikke reiser til og fra arbeid, skole eller annen utdanningssituasjon.